Bestuur

Voorzitter: Dirk Janssen
Secretaris: Maxim le Clercq
Communicatie: Fleur Zijnstra
Penningmeester: Bart Breekveldt
Redactie: Joos Akkerman
Leden: Arne van Rooijen

Op Jongwbs.nl kan iedereen een bijdrage leveren aan jonge links-progressieve ideeënvorming. Artikelen kunnen gemaild worden naar bestuurslidredactie@jongwbs.nl. De artikelen op de website reflecteren enkel de mening van de auteur, niet van de Jong WBS als geheel. Zo zorgen we ervoor dat onze website een plek is waar jonge denkers op gelijke voet met elkaar in debat kunnen gaan.