Een overkoepelende visie op duurzaamheid is volgens ons noodzakelijk voor de toekomst van Nederland. Een stabiele economie staat op de driehoek van ecologische, sociale en financiële duurzaamheid. In het Oikoslab willen we daarom een Ministerie van Duurzaamheid. Wat zou er in Nederland allemaal moeten veranderen voordat we een Ministerie van Duurzaamheid hebben? En hoe zorgen we ervoor dat een integrale duurzame economie wordt nagestreefd?

Daarom organiseert het Oikoslab een viertal rondetafelgesprekken.  Deze avonden gaan politici, mensen uit het bedrijfsleven, wetenschappers en opiniemakers samen met een groep enthousiaste jongeren om de tafel: een unieke broedplaats voor innovatieve ideeën over een sociale, ecologische en financiële duurzame wereld. Als voorschot heeft het Oikoslab recent een artikel gepubliceerd met de oproep om het Ministerie van Duurzaamheid in het leven te roepen.

Het eerste rondetafelgesprek vindt plaats op donderdagavond 15 oktober van 19.30 tot 22.00 uur, Emmapark 12 Den Haag (WBS pand). In verband met het aantal beperkte plaatsen graag aanmelden via oikoslab@jongwbs.nl.

Later in het jaar vindt nog een drietal tafels plaats, dus ben je wel geïnteresseerd, maar kun je niet op 15 oktober, laat het dan vooral weten.

Het Oikoslab is een werkgroep van Jong WBS die zelfstandig aan ideeën werkt voor een duurzame economie. De werkgroep staat open voor geïnteresseerden.  Zowel Jong WBS leden als (nog niet) leden.


Oikoslab stukken | Duurzame Dilemma’s
De leden van het Oikoslab schreven tot nu toe een aantal stukken over duurzame dilemma’s die ze in hun dagelijks leven ervaren. Tot nu toeverschenen in deze serie:

Eerlijke banken
door: Berend Alberts

Statiegeld
door: Colette Bos

Koffiejacht
door: Koen Groot

Duurzaam eten is niet makkelijk
door: Wouter Welling

Het Ministerie van Duurzaamheid
door: Berend Alberts, Colette Bos en Wouter Welling


NB.

Waarom heet het ‘Oikoslab’?
De oikos is de oud-Griekse benaming voor het huishouden. De naam van de huidige leer en discipline die het geheel aan activiteiten beschrijft dat nodig is om in menselijke behoeften voorzien, de economie, vindt zijn oorsprong in het begrip oikos. Zo ook de naam van de huidige leer die de natuurlijke leefomgeving beschrijft, de ecologie. Wat ons betreft dus het uitgangspunt voor het denken over economie waarin het veel meer moet gaan over samenhang.

 

Wat zijn de Jong WBS ‘labs’?
Sinds 2013 organiseert Jong WBS werkgroepen onder de noemer ‘labs’, kort voor laboratoria. Naast het verrijken van kennis en het verwerven van inzichten, vervullen de Jong WBS ‘labs’ de functie van broedplaats voor nieuwe ideeën. Met het doel om niet alleen waar mogelijk bij te dragen aan het publieke debat in de vorm van artikelen op jongwbs.nl en in de landelijke pers, maar juist ook door aansluiting te zoeken met de dagelijkse realiteit van politici, bestuurders, ondernemers en consumenten. Naast het Oikoslab, vindt er in 2014 ook een nieuwe jaargang van het Jong WBS Ideologielab plaats.