JWBS zoekt nieuw bestuur voor 2021!

Vacatures Bestuur Jong WBS 2021

Jong WBS is de jongerenafdeling van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. Jong WBS wil jonge mensen betrekken bij de ideeënvorming in de sociaaldemocratie en ze een bijdrage laten leveren aan het politieke en maatschappelijke debat. Dit doen we door het organiseren van inhoudelijke evenementen en politieke discussies voor jongeren tot 35 jaar.

Jong WBS is in 2008 opgericht en is daarmee de oudste jongerenafdeling van een wetenschappelijk bureau in Nederland. Inmiddels is Jong WBS uitgegroeid tot een groep van meer dan 250 politiek geïnteresseerde en maatschappelijk betrokken jonge denkers en komen er nog steeds nieuwe leden bij.

Dit jaar organiseerden we voor het eerst een leergang getiteld “De Nederlandse Belofte.” De hoofdvraag was: waar moet je in Nederland op kunnen rekenen? De leergang bestond uit een reeks lezingen en discussiebijeenkomsten met betrekking tot sociale mobiliteit en migratie en integratie. We hebben onder andere gesproken over de schuldenproblematiek, de multiculturele samenleving, stagnatie van arbeidsproductiviteit en het Europese migratiebeleid. Het afgelopen jaar hebben bijna al onze evenementen digitaal plaatsgevonden. In de loop van volgend jaar hopen we uiteraard ook weer vaker fysiek bij elkaar te komen!

De kern van Jong WBS is dus het organiseren van inhoudelijke evenementen en politieke discussies voor jongeren tot 35 jaar. De wijze waarop dit volgend jaar gebeurt is natuurlijk aan het nieuwe bestuur! Wil jij een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Jong WBS? Dit is je kans!

Vacatures

Jong WBS zoekt per 1 januari 2021 een secretaris, een bestuurslid communicatie, een bestuurslid redactie en een algemeen bestuurslid. De rollen van voorzitter en penningmeester worden vervuld door huidige bestuursleden die hebben besloten nog een jaar door te gaan. Van alle bestuursleden wordt verwacht dat ze meewerken aan de toekomst en verdere ontwikkeling van Jong WBS. Naast aanwezigheid bij de bestuursvergaderingen (eens per drie weken) en het bedenken en organiseren van inhoudelijke activiteiten, dienen de bestuursleden ook beschikbaar te zijn voor andere initiatieven ter stimulering van de groei en ter promotie van Jong WBS. Ben jij gemotiveerd en houd jij van aanpakken? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet!

Secretaris (m/v/x) – 4 uur per week

Als secretaris ben je de organisatorische spin in het web die de informatiestroom binnen Jong WBS bewaakt. Je bent verantwoordelijk voor de ingaande en uitgaande correspondentie (e-mails en uitnodigingen), het bijhouden van de ledenadministratie en aanmeldingen en het notuleren tijdens bestuursvergaderingen. Tevens draag je de verantwoordelijkheid voor de communicatie op bestuurlijk niveau en zorg je ervoor dat de juiste informatie bij de juiste personen terechtkomt.

Bestuurslid communicatie (m/v/x) – 4 uur per week

Als bestuurslid communicatie ben je verantwoordelijk voor de positionering en formulering van de externe uitingen van Jong WBS. Je verstuurt de nieuwsbrief, beheert de sociale mediakanalen en draagt zorg voor de (online) promotie van activiteiten. Daarnaast beheer je ook de website jongwbs.nl. Samen met het bestuurslid redactie ben je de belangrijkste bewaker van het profiel van Jong WBS.

Bestuurslid redactie (m/v/x) – 4 uur per week

Als bestuurslid redactie ben je verantwoordelijk voor het beheer van onze opiniepagina op jongwbs.nl. Je stimuleert ideeënvorming onder leden en draagt eraan bij dat ideeën uitmonden in concrete uitingen als publicaties op bijvoorbeeld onze website of in het blad S&D.  Samen met het bestuurslid communicatie ben je de belangrijkste bewaker van het profiel van Jong WBS.

Bestuurslid algemeen (m/v/x) – 4 uur per week

Als algemeen Bestuurslid organiseer je – net zoals de andere bestuursleden – inhoudelijke evenementen voor onze leden en andere geïnteresseerden. Daarnaast is er binnen deze positie ruimte om zelf accenten te kunnen leggen en bijvoorbeeld een extra project op te pakken. Dit kan bijvoorbeeld een extra evenement zijn, of het organiseren van een commissie die een advies schrijft voor bijvoorbeeld een gemeenteraadsfractie. We horen graag waar jij enthousiast van wordt!

Sollicitatieprocedure

Wil jij een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Jong WBS? Mail dan je motivatie en CV uiterlijk dinsdag 17 november 23:59 uur naar Dirk via voorzitter@jongwbs.nl. Geef hierbij aan in welke positie(s) je geïnteresseerd bent. Ook voor meer informatie over onder meer de vacatures en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Dirk via voorzitter@jongwbs.nl of 0616285614

Uiterlijk vrijdag 20 november laten wij aan kandidaten weten of ze wel of niet worden uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken met kandidaten voeren op maandag 23 november, woensdag 25 november en donderdag 26 november vanaf 19:00 uur èn op woensdag 25 november in de middag. Als je solliciteert, horen we graag van je naar welke datum / data je voorkeur uitgaat. De sollicitatiegesprekken zullen in verband met het coronavirus digitaal plaatsvinden.

Uiterlijk donderdag 1 december koppelen we de uitkomst van de gesprekken terug aan kandidaten. Op vrijdag 11 december zal het nieuwe bestuur samenkomen om elkaar te leren kennen. Op zaterdag 12 december is het afsluitende evenement van onze leergang en de eindejaarsborrel. Hier wordt het nieuwe bestuur ook direct bekend gemaakt! Afhankelijk van de ontwikkelingen van het virus zal dit fysiek of digitaal plaatsvinden. Op zaterdag 9 januari zal er een inhoudelijke overdracht plaatsvinden tussen het inkomende en het uitgaande bestuur.

Zet deze data dus vast in je agenda! Mocht één of meerdere van de data niet schikken laat het dan vooral weten, dan kijken we dan wat er mogelijk is.