De JWBS Academy presenteert…

een uitdagende politieke en maatschappelijke leergang genaamd:

‘De Nederlandse Belofte’

 

Wil jij nadenken over de toekomst van Nederland? Ben je een nieuwsgierig, onafhankelijk denker en zoek je inhoudelijke verdieping om jouw visie op Nederland te ontwikkelen? Geef je dan op voor de leergang ‘De Nederlandse Belofte’ van de Jong Wiardi Beckman Stichting!

De Jong Wiardi Beckman Stichting start dit jaar met een leergang voor maatschappelijk betrokken jongeren (18-35 jaar).  In de leergang willen we gezamenlijk verkennen wat de Nederlandse belofte moet zijn. Mag je er als inwoner van Nederland bijvoorbeeld op rekenen dat:

 • je je talenten kan (blijven) ontwikkelen?
 • je schuldenvrij kan blijven en sowieso een goed betaalde baan krijgt?
 • je een huis kan kopen en vermogen en een goed pensioen kan opbouwen?
 • je kunt rekenen op toegankelijke zorg, een schoon milieu en een fijne leefomgeving?
 • je kan stijgen op de maatschappelijke ladder?
 • je het beter kan krijgen dan je ouders?

Gelden deze beloften voor iedereen? Krijgen mensen nog dezelfde kansen, of is de kansenongelijkheid tussen arm en rijk, laag- en hoogopgeleid, stedelingen en plattelanders en migranten en niet-migranten te groot geworden? Wat zou er nodig zijn om de Nederlandse belofte voor iedereen te realiseren?

In onze leergang wil Jong WBS deze vragen samen met jou beantwoorden. Met behulp van scherpe sprekers, onafhankelijke denkers en een stevige inhoudelijke discussie gaan we op zoek wat de Nederlandse belofte volgens ons zou moeten zijn. Geïnteresseerd? Lees hieronder dan meer over Jong WBS, het doel, de opzet en de doelgroep van de leergang, wat je van ons en wat wij van jou verwachten en hoe je je kunt aanmelden!

 

Jong WBS
Jong WBS is de jongerentak van de Wiardi Beckman Stichting, het onafhankelijk wetenschappelijk bureau van de sociaaldemocratie. Jong WBS is gericht op ideevorming en -ontwikkeling door jongeren om zo bij te dragen aan het politieke en maatschappelijke debat.

Jong WBS wil een platform zijn voor open, respectvolle, geïnformeerde én gedurfde discussies over maatschappelijke thema’s. Daarnaast ziet ze zichzelf als een talentenacademie die vaardigheden, kennis en nieuwe inzichten meegeeft aan de volgende generatie opiniemakers.

 

Doel van de leergang
De leergang beoogt inzichten en vergezichten rondom het thema ‘De Nederlandse Belofte’ te bevorderen. Ook is het doel een sterk netwerk van jonge denkers te creëren en deze te verbinden met scherpe sprekers, denkers, wetenschappers, de JWBS en de Wiardi Beckman Stichting zelf.

We willen daarnaast ook een leergang creëren die spannende thema’s durft op te pakken. Veel onderwerpen zijn door politiek rechts geclaimd en geframed. Ons doel is om voor deze thema’s een links/sociaaldemocratisch alternatief te bieden. Om die reden zullen we naast sociale mobiliteit ook het door rechts geclaimde thema migratie behandelen.

 

Opzet van de leergang
In de leergang wordt vanuit allerlei perspectieven en op allerlei wijzen (i.e. lezing, werkbezoek, etc.) stilgestaan bij het thema ‘De Nederlandse Belofte’. In het voor- en najaar zoomen we in op twee sub-thema’s:

Sociale Mobiliteit
In de voorjaars activiteitenreeks willen we stil staan bij beloften rondom het ‘opklimmen op de sociaaleconomische ladder’. We staan stil bij thema’s als de schuldenindustrie, de arbeidsmarkt en wonen binnen dit hoofdthema. Per thema behandelen we de ontstaansgeschiedenis en huidige situatie en kijken we naar de geschiedenis van sociaaleconomische beloften aan verschillende groepen in de samenleving. Welke beloften zouden voor hen moeten gelden en hoe kunnen we dit voor elkaar krijgen?

Migratie
In de tweede helft van de leergang gaan we het hebben over migratie en integratie. Wat is Nederlandse belofte naar vluchtelingen, expats en migranten toe? Wat is zij verschuldigd aan mensen die in de loop der jaren hun wijk hebben zien veranderen? Hoe verhoudt de sociaaldemocratie zich tot dit onderwerp? Met prikkelende sprekers en een open debat pakken we dit onderwerp bij de horens vast.

Opbouw
De leergang bestaat uit de volgende evenementen:

(Let op: de eerder genoemde data zijn aangepast vanwege het coronavirus)

 • de aftrap van de leergang op zaterdag 2 mei;
 • activiteiten rondom het thema ‘Sociale Mobiliteit’ op zaterdag 6 juni en zondag 28 juni
 • een zomerschool van vrijdagmiddag 28 augustus tot en met zondagmiddag 30 augustus
 • activiteiten rondom het thema ‘Migratie’ op zondag 20 september en zondag 25 oktober
 • een afsluitend evenement op zaterdag 12 december.

 

Voor wie is de leergang?

 • Je bent tussen de 18 en 35 jaar oud.
 • Je bent een nieuwsgierig, analytisch, gecommitteerd en een onafhankelijk denker.
 • Je hebt affiniteit met de uitgangspunten van de sociaaldemocratie.
 • Je wordt enthousiast van een jaar lang intellectuele verdieping en ontwikkeling.
 • Het doel van de leergang is om in korte tijd zo veel mogelijk te leren, dus het is niet erg als je nog niet veel weet over de onderwerpen die we behandelen.
 • Je hoeft geen lid van Jong WBS of een politieke partij te zijn om mee te kunnen doen aan de leergang.

 

Wat bieden we jou?
Een gezellig en inspirerend netwerk van andere jonge sociaaldemocratische denkers, zowel binnen de leergang als daarbuiten. Contact met wetenschappers, politici en WBS-experts die je nieuwe inzichten en vergezichten opleveren. Ondersteuning bij het schrijven van artikelen en een platform jouw ideëen te ontwikkelen en te delen. Een gratis digitaal abonnement van het tijdschrift ‘Sociaaldemocratie’ van de WBS. En een certificaat bij aanwezigheid bij meer dan 70% van de leergang activiteiten!

 

Wat vragen we van jou?
Motivatie en commitment om de activiteitenreeks te volgen. Nieuwsgierigheid en bereidheid vragen te stellen, jouw perspectieven te delen en kritisch de discussie aan te gaan! Voorafgaand aan sommige bijeenkomsten zullen we je vragen om een artikel te lezen of video te bekijken. Daarnaast verwachten we dat je 1 boek leest en alleen of gezamenlijk één artikel of column schrijft over ons thema. De deelname aan de zomerschool kost 35 euro.

 

Inschrijven
Om deel te nemen aan de leergang ontvangen we graag een brief waarin je jouw motivatie voor en interesse in de leergang uitlegt. Op deze manier krijgen we een betere kijk van jouw motivatie en of er een goede match is met de opzet van de leergang. Stuur je motivatiebrief uiterlijk 24 april naar ons bestuurslid Leden, Arne van Rooijen op bestuurslidleden@jongwbs.nl. Vragen over de leergang kun je ook aan hem stellen. Vóór zondag 26 april hoor je van ons of je in de leergang zit!

Let op: door de COVID-19 maatregelen zullen we (in ieder geval) het eerste deel van de leergang online doen. Onze eerste kennismaking met elkaar en het thema van de leergang is op zondag 26 april om 15:00 en de eerste inhoudelijke digitale activiteit op 2 mei. We zullen elkaar dus online ontmoeten en de discussie met elkaar gaan. Na toelating krijg je alle verdere details.