Nieuwe bestuursleden gezocht!

Jong WBS is de jongerenafdeling van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. Jong WBS wil jonge mensen betrekken bij de ideeënvorming in de sociaaldemocratie en ze een bijdrage laten leveren aan het politieke en maatschappelijke debat. Dit doen we door het organiseren van inhoudelijke evenementen en politieke discussies voor jongeren tot 35 jaar. Wil jij een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Jong WBS? Dit is je kans!

De procedure is als volgt: je stuurt je sollicitatie (CV en motivatiebrief) voor 11 november naar bestuur@jongwbs.nl. Na deze datum volgt een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek eind november (in principe zullen deze online plaatsvinden).

De volgende bestuursfuncties staan open voor het komende bestuursjaar (vanaf 1 januari 2022):

Secretaris – 4 uur per week

Ben jij een  organisatorische spin in het web? Dan is de functie van secretaris misschien wel iets voor jou. Als secretaris zorg je dat de juiste informatie terecht komt bij de juiste mensen. Ook houd je de ledenadministratie bij. Verder heb je de belangrijke taak tijdens de bestuursvergaderingen notulen te maken en vast te leggen welke taken er verdeeld zijn.  

Penningmeester – 4 uur per week

Werk jij secuur en weet je goed het overzicht te houden? Dan kun je misschien als penningmeester Jong WBS komen versterken. Als penningmeester zorg je dat de financiën allemaal op orde zijn. Je maakt een begroting en een jaarrekening. Mensen kunnen bij jou terecht als ze iets moeten declareren. Bij je medebestuurders let je erop dat ze zich aan de begrote uitgaven voor evenementen houden.

Bestuurslid communicatie – 4 uur per week

Weet jij hoe je mensen ergens enthousiast voor krijgt? Wie weet ben jij dan de persoon die we zoeken als bestuurslid communicatie. Als bestuurslid communicatie zorg je ervoor dat Jong WBS zichtbaar is op alle kanalen die we gebruiken.  Je plaatst promotieteksten voor onze events waardoor die goed bezocht worden. Ook ben je verantwoordelijk voor de nieuwsbrief waarmee je de leden vertelt over wat we gedaan hebben en waarop ze zich kunnen verheugen.

-----
Voor alle posities binnen het bestuur geldt dat je verantwoordelijk bent voor het organiseren van een aantal activiteiten. Actieve participatie tijdens bestuursvergaderingen wordt verwacht en dat je een hele leuke en leerzame tijd tegemoet gaat!