Jong WBS is de jongerenafdeling van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau voor de sociaal-democratie. Wij willen jonge mensen betrekken bij het ontwikkelen en verdiepen van ideeënvorming binnen de sociaal-democratie en een bijdrage leveren aan het politieke en maatschappelijke debat.

91c2feae-6517-4f54-9246-ef0a873c696dwallpaper

 

 

Jong WBS is een ontmoetingsplaats voor jongvolwassenen die zich betrokken voelen bij linkse of progressieve politiek en op zoek zijn naar politiek-inhoudelijke verdieping en discussie. Wij richten ons op politieke en maatschappelijke thema’s die voor de sociaal-democratie van belang zijn en benaderen deze vanuit de wetenschap, ideologie en politieke praktijk.

Jong WBS organiseert regelmatig activiteiten, zoals Masterclasses met vooraanstaande wetenschappers en politieke diners met spraakmakende politici. Te gast waren eerder o.a. Leo Lucassen, Bram Stemerdink, Hedy D’Ancona,  Paul Scheffer, Thomas von der Dunk, Jan Pronk, Frank Ankersmit, Diederik Samsom, Mark Bovens, Felix Rottenberg, Marcel van Dam, Alexander Rinnooy Kan, Monika Sie Dhian Ho, Kim Putters, Ko Colijn, Raymond Gradus, Mei Li Vos, Klaas Dijkhoff, Ewald Engelen, Jan Hamming, Wouter Bos en Tom-Jan Meeus.

Jong WBS organiseert tevens ieder jaar een inhoudelijke zomerschool rond een bepaald thema. Hier werken jonge geïnteresseerden een weekend lang aan nieuwe ideeën geïnspireerd door spraakmakende sprekers.

Naast deze activiteiten wil Jong WBS ook online bijdragen aan discussie en ideeënontwikkeling in de sociaal-democratie en bredere linkse politiek. Dat doen we via onze Facebookpagina en via deze website jongwbs.nl, ons online forum voor opinie, verdieping en discussie. Wil je hier ook eens voor schrijven of heb je een idee? Stuur een mail naar: redactie@jongwbs.nl

Ben je geïnteresseerd in Jong WBS? Meld je dan gerust een keer aan voor een van onze activiteiten. Je kunt natuurlijk ook direct lid worden van Jong WBS. Dat doe je hier.

Bestuur: