Vacatures Bestuur JongWBS 2019

Jong WBS is de jongerenafdeling van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. Jong WBS wil jonge mensen betrekken bij de ideeënvorming in de sociaal-democratie en ze een bijdrage laten leveren aan het politieke en maatschappelijke debat. 

Jong WBS is in 2008 opgericht en is daarmee het oudste “jong” wetenschappelijke bureau van Nederland. Inmiddels is Jong WBS uitgegroeid tot een groep van meer dan 250 politiek geïnteresseerde en maatschappelijk betrokken jonge denkers en komen er nog steeds nieuwe leden bij. Dit toont aan dat er duidelijk behoefte is aan een jonge links-progressieve club die verder gaat dan de politieke belangenstrijd en moeilijke maatschappelijke thema’s durft aan te pakken. 

Het organiseren van masterclasses met boeiende gastsprekers is een kernactiviteit voor Jong WBS. Daarnaast hebben we activiteiten opgestart waarin de eigen ideeënontwikkeling van onze leden en het opzoeken van het publieke debat centraal staan. Ook hebben we voor de zesde keer een succesvolle zomerschool georganiseerd waar jong volwassenen een weekend lang met elkaar aan nieuwe ideeën werken, dit jaar rondom het thema ‘Democratie onder Druk”.  

Om onze ideeën nog verder te verspreiden, heeft Jong WBS zijn eigen opinieplatform. Onder beheer van een gedreven redactie worden stukken over actualiteit en beleid geplaatst. Waar kranten en andere platforms vaak vele beperkingen hebben wat betreft lengte van artikelen, bieden wij de vrijheid en is de redactie constructief.  

Volgend jaar willen we de ingeslagen weg voortzetten, nieuwe activiteiten opzetten die onze leden uitdagen hun ideeën met elkaar te bediscussiëren en hen uitdagen het publieke debat op te zoeken en onze bestaande activiteiten daarop richten. Wil jij een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Jong WBS? Laat het ons dan snel weten! 

Vacatures 

Jong WBS zoekt per 1 januari 2019 een nieuw bestaande uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en een bestuurslid communicatie. Wil jij een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Jong WBS? Laat het ons dan snel weten! 

Voorzitter (m/v) – 4 uur per week 

Als voorzitter heb je een coördinerende rol binnen het bestuur. Je bewaakt de koers van de organisatie, schakelt met de WBS en partnerorganisaties en bent verantwoordelijk voor het organiseren en structureren van de bestuursvergaderingen. Je zet hierbij de lijntjes uit, kijkt naar voren en ondersteunt waar nodig. Zodoende speel je ook een belangrijke rol bij de organisatie van onze activiteiten. 

Van bestuursleden wordt bovendien verwacht dat ze meedenken over de toekomst en verdere ontwikkeling van Jong WBS en daar actief aan bijdragen. Naast aanwezigheid bij de bestuursvergaderingen (eens per drie tot vier weken) en de bijeenkomsten van Jong WBS, dienen de bestuursleden ook beschikbaar te zijn voor andere activiteiten en initiatieven ter stimulering van de groei en ter promotie van Jong WBS. 

Ben jij zorgvuldig en houd je van aanpakken? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet! 

 

Secretaris (m/v) – 4 uur per week 

Als secretaris ben je de organisatorische spin in het web die de informatiestroom binnen Jong WBS bewaakt. Je bent verantwoordelijk voor de ingaande en uitgaande correspondentie (e-mails, uitnodigingen, nieuwsbrieven), het bijhouden van de ledenadministratie en aanmeldingen en het notuleren van bestuursvergaderingen. Tevens draag je de verantwoordelijkheid voor de communicatie op bestuurlijk niveau en zorg je ervoor dat de juiste informatie bij de juiste personen terechtkomt. Daarnaast speel je een belangrijke rol bij de organisatie van onze activiteiten. 

Van bestuursleden wordt bovendien verwacht dat ze meedenken over de toekomst en verdere ontwikkeling van Jong WBS en daar actief aan bijdragen. Naast aanwezigheid bij de bestuursvergaderingen (eens per drie tot vier weken) en de bijeenkomsten van Jong WBS, dienen de bestuursleden ook beschikbaar te zijn voor andere activiteiten en initiatieven ter stimulering van de groei en ter promotie van Jong WBS. 

Ben jij zorgvuldig en houd je van aanpakken? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet! 

Penningmeester (m/v) – 4 uur per week 

Als penningmeester ben je de schatkistbewaarder van Jong WBS en beheer je onze kas. Aan het begin van het bestuursjaar stel je een begroting op en aan het einde een financieel eindverslag. Gedurende het jaar ben je verantwoordelijk voor het bijhouden, beheren en uitvoeren van de ontvangsten en uitgaven en houd je de rest van het bestuur regelmatig op de hoogte van de financiële ontwikkelingen. Het afwikkelen van de declaraties van de bestuursleden hoort ook bij je takenpakket. 

Van bestuursleden wordt bovendien verwacht dat ze meedenken over de toekomst en verdere ontwikkeling van Jong WBS en daar actief aan bijdragen. Naast aanwezigheid bij de bestuursvergaderingen (eens per drie tot vier weken) en de bijeenkomsten van Jong WBS, dienen de bestuursleden ook beschikbaar te zijn voor andere activiteiten en initiatieven ter stimulering van de groei en ter promotie van Jong WBS. 

Ben jij nauwkeurig en heb je cijfermatig inzicht? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet! 

Bestuurslid Communicatie (m/v) – 4 uur per week 

Als bestuurslid communicatie ben je verantwoordelijk voor de positionering en formulering van de externe uitingen van Jong WBS. Je bent verantwoordelijk voor het social media beleid, de (online) promotie van activiteiten, het leggen en onderhouden van contacten met verschillende andere partijen en het beheer van onze opiniepagina jongwbs.nl. Je bent de belangrijkste bewaker van het profiel van Jong WBS. 

Het bestuurslid externe communicatie wordt geacht een goede neus te hebben voor online en offline communicatie strategie. Ook speel je een belangrijke rol in de positionering van onze activiteiten en het bereiken van een zo breed mogelijke doelgroep. Affiniteit met het opzetten van promoties en campagnes is dus een duidelijke pré. Hiernaast ben je ook verantwoordelijk voor het stimuleren van ideeënvorming onder de leden en zal je eraan bij dragen dat deze uitmonden in concrete uitingen zoals publicaties. 

Van bestuursleden wordt bovendien verwacht dat ze meedenken over de toekomst en verdere ontwikkeling van Jong WBS en daar actief aan bijdragen. Naast aanwezigheid bij de bestuursvergaderingen (eens per drie tot vier weken) en de bijeenkomsten van Jong WBS, dienen de bestuursleden ook beschikbaar te zijn voor andere activiteiten en initiatieven ter stimulering van de groei en ter promotie van Jong WBS. 

Ben jij communicatief sterk en strategisch? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet! 

Sollicitaties 

Wil jij een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Jong WBS? Mail dan je motivatie en je CV uiterlijk vrijdag 2 november 24:00 naar bestuur@wbs.nl. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het huidige bestuur van JongWBS via bestuur@jongwbs.nl, of met onze bestuursleden Adam, Esmee, Frank of Roy.