12 december: de JWBS jaarafsluiting!

Op zaterdag 12 december is het zover! De traditionele Jong WBS jaarafsluiting vindt dan plaats. Jong WBS is de jongerentak van de Wiardi Beckman Stichting (WBS), hét instituut voor de sociaal democratie in Nederland.

Afgelopen jaar stond in onze leergang het thema de Nederlandse Belofte centraal. Wat mag je verwachten van een leven in Nederland? Wat zijn je rechten en plichten? Welke rol ligt er voor de overheid? Wat mogen we van elkaar verwachten?  En is er een groter plan waar we met elkaar als land naartoe werken?
Dit jaar hebben we verschillende bijeenkomsten hierover georganiseerd, waarbij we samen met wetenschappers, bestuurders en mensen uit de praktijk hebben aan de slag zijn gegaan met deze vragen en specifiek hebben ingezoomd op de onderwerpen sociale mobiliteit en migratie/integratie.

Tijdens de slotbijeenkomst zullen we samen met de politiek leider van de PvdA van 2002 tot 2010, voormalig vicepremier en minister van Financiën, Wouter Bos , in gesprek gaan over zijn visie op de Nederlandse Belofte. Welke kansen liggen er voor Nederland, wat is er voor nodig om deze te verzilveren en welke dilemma’s kom je tegen als je je idealen in de praktijk wil brengen?

Onze tweede gast is Klara Boonstra. Klara Boonstra is directeur van de Wiardi Beckman Stichting en daarnaast werkzaam als hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Met haar bespreken we de stand van de sociaaldemocratie en hoe denken in waarden en ideologie leidt tot keuzes in politiek en bestuur.

Onze laatste gast is comedian Christian Pielich. Hij zal ons meenemen in zijn politieke werkelijkheid.

Tot slot zal ook het nieuwe Jong WBS bestuur voor 2021 worden gepresenteerd.

De bijeenkomst zal digitaal plaatsvinden op zaterdag 12 december van 13:00 -15:00 en is open voor iedereen met interesse in de sociaal democratie.

De bijeenkomst vindt online plaats via Microsoft Teams.

Tot de 12e!

 

Aanmelden kan via Google Forms: https://docs.google.com/forms/d/1hLeJNHduP41wVKHO4dUN3MxXHB7U7c2qHx3SEyca24c/