EU-Lab: Het EHRM en de vluchtelingencrisis

Bijeenkomst EU-lab

In januari 2011 oordeelt het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) dat het terugsturen van een asielzoeker naar Griekenland hem of haar bloot stelt aan onmenselijke en vernederende detentie- en leefomstandigheden en het risico op directe of indirecte refoulement. Als gevolg van de uitspraak van het EHRM schorsen Nederland en bijna alle andere lidstaten de overdracht van asielzoekers naar Griekenland op grond van de Dublinverordening, voor zolang de tekortkomingen in het Griekse asielsysteem blijven bestaan.

Hoe werkt jurisprudentie van het EHRM door in Europese én nationale wetgeving en uitvoering? Hoe werkt Europese samenwerking buiten de Europese Unie? En hoe is de situatie van asielzoekers in Griekenland? Aan de hand van een case worden deze vragen behandeld met gastsprekers Nynke Staal (winnaar van de Hanneke Steenbergen Scriptieprijs) en Willemijn Tiekstra.