Ideologie-lab lokaal: Masterclass wonen

Op donderdag 17 november organiseert Jong WBS vanuit ideologielab lokaal een avond over wonen. De vraag staat centraal wat wij als sociaal-democraten kunnen doen aan de steeds groter wordende kloof die langs ruimtelijke grenzen in ons land en onze gemeenten dreigen te ontstaan. Wat er landelijk speelt, maar ook wat er in de gemeente mee kan worden gedaan. Daarbij wordt ingegaan op de volgende dimensies:

* Verschillen tussen kopers en huurders
* Verschillen tussen koopwoningen op plekken waar de prijzen dalen en plekken waar de prijzen (fors) stijgen.
* Verschillen tussen wijken die profiteren van de economische groei en wijken waaraan de aantrekkende welvaart voorbij trekt.

Daar moet je bij zijn! Speciaal voor dit onderwerp zijn twee deskundigen op dit gebied te gast; Barend Wind en Michiel Mulder. Inloop is om 19:30, aanvang om 20:00. De avond vind plaats in Rotterdam. Willem Smalthof 95. Aanmelden kan op facebook of door een email te sturen naar jong@wbs.nl.

Barend Wind is als onderzoeker en promovendus verbonden aan het Tinbergen instituut in Tilburg. Michiel Mulder is vml. gemeenteraadslid en co-auteur van de nieuwe woonvisie van de PvdA ‘onze waarden voor het wonen’, in opdracht van het partijbestuur. (link: http://www.parool.nl/rest/content/assets/4f7701a5-3c47-4980-9da0-f6a805e8c441

Alvast een voorproefje voor de avond:

Voor kopers in aantrekkelijke gebieden is hun woning een mooi pensioen: het pensioengat dat ontstaat door de onvolledige indexatie wordt snel opgevuld als de prijzen in dit tempo blijven stijgen. Tegelijkertijd worden deze gebieden steeds minder toegankelijk voor starters op de woningmarkt.

Voor huurders daarentegen is de inflatie geen waardestijging van hun huis, maar een kostenpost. Zij moeten steeds meer huur betalen.

Aan de andere kant zijn er gebieden waar de bevolking wegtrekt. Hier staan de huizenprijzen onder druk, huizen staan nog steeds onder water en het bezit van een woning betekent juist extra risico in plaats van een leuke aanvulling op het pensioen.

Daarnaast zijn er binnen steden en gebieden grote verschillen. In sommige wijken is de aantrekkende economie goed merkbaar, zowel consumenten als winkeliers profiteren van de aantrekkende koopkracht. In andere wijken merken de bewoners nog steeds niks van de aantrekkende arbeidsmarkt.

Wat zijn de ontwikkelingen en hoe is dit in het buitenland?
Wat zijn mogelijke interventies van zowel de landelijke als de lokale politiek om hiermee om te gaan?
Hoe kunnen we zorgen dat deze uiteenlopende ruimtelijke ontwikkeling niet ten kostte gaat van gelijke kansen als het gaat om inkomen, werk, vermogen en een woning?

Barend Wind deed onderzoek zowel in het buitenland als in Nederland, en zal de eerste resultaten presenteren. Michiel Mulder zal vanuit de beleidspraktijk hierop reageren en enige opties naar een meer rechtvaardige uitkomst van deze ongelijke ontwikkelingen schetsen. Daarna gaan we hierover met elkaar in gesprek en hopelijk leidt dit tot enige suggesties waar we als PvdA daadwerkelijk mee aan de slag kunnen