Ideologielab: Masterclass Lokaal Sociaal Beleid

Ideologielab met Joyce Langenacker, wethouder Haarlem

In de Masterclass Lokaal Sociaal Beleid onderzoeken we wat gemeenten kunnen doen qua sociaal beleid. Hoe voorkomt een gemeente armoede? Hoe zorgt een gemeente dat mensen een baan krijgen? Kortom, wat kan een gemeente doen voor een fatsoenlijk bestaan voor al haar inwoners? Dit doen we samen met Joyce Langenacker, wethouder Werk in Haarlem. In Haarlem was zij in 2015 o.a. verantwoordelijk voor een Lokaal Sociaal Akkoord!

Wil je met ons mee denken? Zorg dan dat je 27 februari om 20:00 uur in het Stadhuis van Haarlem bent! De Masterclass dient ook als input voor ons boekje met advies voor lokale overheden. Daarin staan een aantal linkse ideeën voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Vragen die sowieso aan de orde gaan komen:
– Vaak weten mensen niet waar ze recht op hebben. Hoe bereik je deze mensen?
– Wat kan een gemeente doen om werkgelegenheid te creëren?
– Welke mogelijkheden en onmogelijkheden zijn er als gemeente om sociaal beleid te voeren met de Participatiewet