Kloof in Nederland: uitkomsten van de Zomerschool

We willen het nieuwe jaar knallend inluiden met de presentatie van het zomerschoolboekje. Tijdens de zomerschool zijn de leden in groepen uiteen gegaan om inspirerende essay’s over de kloof tussen onder andere de hoger- en lager opgeleiden, Euroskeptici en Pro-Europeanen en rijk en arm te schrijven. Deze essay’s zijn gebundeld en worden tijdens de nieuwjaaractiviteit gepresenteerd.
Niemand minder dan Klara Boonstra (directrice Wiardi Beckman Stiching) zal de avond inleiden met haar visie op de kloof in onze samenleving.

 

Locatie: Wiardi Beckman Stichting, Emmapark 12, 2595 ET Den Haag

Tijd:  19:30