Lezing door Mies Westerveld over de sociale advocatuur

Op 22 mei 15:00 uur geeft hoogleraar sociale verzekeringsrecht en sociale rechtshulp Mies Westerveld een lezing over de stand van de sociale advocatuur in Nederland. Westerveld was van 2003 tot 2011 Eerste Kamerlid voor de PvdA. Haar leerstoel sociale rechtshulp wordt gefinancierd door de Raad voor de Rechtsbijstand en heeft als missie het grote publiek, de politiek en rechtenstudenten bewust te maken van het belang van goede en betaalbare geschilbeslechting. De toeslagenaffaire heeft op pijnlijke wijze laten zien hoe de uitholling van de rechtstaat mensen met kleine beurs monddood kan maken, resulterend in ongekend onrecht. Na de lezing van Mies is er de mogelijkheid om met haar in discussie te gaan over dit onderwerp en samen na te denken over oplossingen.

Schrijf je in via deze link.