Voor een rechtvaardige vergroening! – Masterclass ‘Groen Verdeelt…’

Dat we klimaatverandering moeten tegengaan, daar is vrijwel iedereen het over eens. Maar zelfs met de maatregelen van het “groenste kabinet ooit” is het bijna onmogelijk om de doelstellingen van Parijs te halen, zowel binnen Nederland als wereldwijd. Dit wordt mede veroorzaakt door de huidige onrechtvaardigheid in groen beleid. Bij burgers, bedrijven en landen dreigen de zwaarste lasten neer te komen bij de minderbedeelde meerderheid. Geen wonder dat de steun voor groen beleid bij hen het kleinst is.

Jong WBS en Hellingproef gaan daarom samen de uitdaging aan om deze onrechtvaardigheid recht te zetten. In deze driedelige Masterclass nemen we je mee in de gevolgen voor burgers, bedrijven en landen, en gaan we samen werken aan een rechtvaardig duurzaam beleid! Doe je ook mee?

Groen Verdeelt: Burgers

21 april,  The Colour Kitchen Oudegracht, Utrecht

Groen Verdeelt: Bedrijven

19 mei, GroenLinks / DWARS-hoofdkantoor, Utrecht

Groen Verdeelt: Landen

2 juni, The Colour Kitchen Oudegracht, Utrecht

.

.

P.S. Psst.. inspiratie opdoen?

Over het gebrekkige Nederlandse beleid op duurzaamheid

Robert Koelemeijer e.a., Analyse regeerakkoord Rutte III: effecten op klimaat en energie, 30 oktober 2017, notitie Planbureau voor de Leefomgeving.
Jelmer Mommers, ‘Dit zijn de zes grootste missers in het klimaatbeleid van Rutte III’, De Correspondent, 13 oktober 2017.
Jean-Pascal van Ypersele, ‘Het akkoord van Parijs, een mooi resultaat?’, In het oog van de klimaatstorm (Berchem 2018) pagina 119-132.
Over de haalbaarheid van de gestelde doelen bestaat wereldwijd scepsis. Zie: Heleen de Coninck, ‘Energie en klimaatmitigatie’, in: Heleen de Coninck e.a. ed., Rood-groene politiek voor de 21e eeuw. Een pact tussen generaties (Amsterdam 2017), pagina 134.
Hester van Santen en Erik van der Walle, ‘Alleen met ‘maximale inzet’ is energieakkoord haalbaar’, NRC, 13 februari 2018.

Over de lusten en lastenverdeling van groen beleid

Robert Vergeer, Frans Rooijers en Marc Davidson Advies, Rechtvaardigheid en inkomenseffecten van het klimaatbeleid. De impact van het klimaatbeleid op de inkomensongelijkheid. Rapport CE Delft, maart 2017, in opdracht van Milieudefensie.
Robert Vergeer, Wie profiteert van het klimaatbeleid? Verdeling van subsidies en belastingkortingen tussen armere en rijkere huishoudens. Rapport van CE Delft, april 2017, in opdracht van Milieudefensie.
Robert Vergeer en Ellen Schep, Indicatoren voor een rechtvaardig klimaatbeleid. Rapport CE Delft, januari 2018, in opdracht van Milieudefensie.
Erik van de Walle, ‘Het gezin betaalt energiekosten voor industrie’, NRC, 3 december 2017.
Jolanda van Es, ‘Energierekening volgend jaar € 70,- hoger’, Pricewise, 2 oktober 2017.
Esther Bijlo, ‘Wie betaalt straks de rekening van onze gasloze toekomst?’, Trouw, 7 februari 2018.
Laurie van der Burg en Matthias Runkel, Phase-out 2020. Monitoring Europe’s fossil fuel subsidies, september 2017.