Rondetafel Duurzame Economie

De economie is ontaard. In het Oikoslab denken we na over een duurzame economie. Een stabiele economie staat op de driehoek van ecologische, sociale en financiële duurzaamheid. Daarom wil het Oikoslab een Ministerie van Duurzaamheid. Wat zou er in Nederland allemaal moeten veranderen voordat we een Ministerie van Duurzaamheid hebben? En hoe zorgen we ervoor dat een integrale duurzame economie wordt nagestreefd?

Deze avond gaan politici, mensen uit het bedrijfsleven, wetenschappers en opiniemakers samen met een groep enthousiaste jongeren om de tafel: een unieke broedplaats voor innovatieve ideeën over een sociale, ecologische en financiële duurzame wereld. Als voorschot heeft het Oikoslab recent een artikel gepubliceerd met de oproep om het Ministerie van Duurzaamheid in het leven te roepen.

Dit rondetafelgesprek wordt georganiseerd door het Oikoslab voor Duurzame Economie, onderdeel van de jongerenafdeling van de Wiardi Beckman Stichting (Jong WBS). De Wiardi Beckman Stichting (WBS) is het wetenschappelijk bureau voor de sociaaldemocratie, gelieerd aan de Partij van de Arbeid.

Het rondetafelgesprek vindt plaats op donderdagavond 15 oktober van 19.30 tot 22.00 uur, Emmapark 12 Den Haag (WBS pand). In verband met het aantal beperkte plaatsen verzoeken we geïnteresseerden om zich in te schrijven voor het evenement. Later in het jaar vindt nog een drietal tafels plaats, dus ben je wel geïnteresseerd, maar kun je niet op 15 oktober, laat het dan vooral weten.