Thema-avond: Het ZZP-leger en het antwoord van Links?

Nederland kent veel ZZP’ers. Mensen die genieten van de vrijheid, maar ook schijnzelfstandigen die tot ZZP’er worden gedwongen. Vaak zijn ZZP’ers niet verzekerd, bouwen ze geen pensioen op en hebben ze veel meer onzekerheden dan een vaste medewerker in loondienst. Wat is toch het antwoord van de linkse politiek op het ontstaan van dit ‘ZZP-leger’ in Nederland? Wat wordt er gedaan met de gevolgen die dit heeft voor arbeidsverhoudingen en bestaanszekerheid? Jong WBS en DWARS organiseren hierover een thema-avond om antwoorden te zoeken op deze vragen.

De volgende sprekers geven kleur aan de avond:
Wimar Bolhuis:
Heeft onderzoek gedaan naar ZZP’ers op de arbeidsmarkt en is fractievertegenwoordiger voor de PvdA in Den Haag.
Roy Blokvoort:
Onderzocht de organisatiegraad van ZZP’ers in Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.
Pim Paulusma:
Benadert de betekenis van ZZP’ers vanuit een vakbondsperspectief en is werkzaam bij FNV.

Komt dat zien en praat mee woensdagavond 15 juni in café Millers, Plein 10, Den Haag.
Inloop: 19:30, start 20:00.