Het issue sociaal ondernemen

Veel organisaties voelen  tegenwoordig de drang om zich maatschappelijk te profileren en zijn ontzettend creatief in de manieren waarop. Vandaag: Sociaal ondernemerschap.

bron afbeelding: Flickr: Klean Denmark

In 2012 richten Willemijn Verloop en Mark Hillen samen een platform op voor sociaal ondernemers; Social Enterprise NL. Samen zijn zij op zoek gegaan naar hoe ondernemingen die zich willen inzetten voor de maatschappij onderdeel kunnen worden van ons huidige systeem. Het gaat hier om het gat tussen bedrijven die gericht zijn op winst en liefdadigheidsorganisaties die winst maken als taboe zien. Hoewel de rechtsvorm Social Enterprise in het buitenland al bestaat (Verenigd Koninkrijk loopt ver voor op ons), heeft Den Haag het nog te druk om deze manier van ondernemerschap te institutionaliseren. Zonde! Want hiermee demotiveren ze de vele ondernemers in ons land die heel graag willen laten zien dat ze hun sociale doelstellingen belangrijker vinden dan hun financiële doelstellingen.

Moyee Coffee is zo'n social enterprise die haar sociale doelstellingen combineert met bedrijfsdoelstellingen. Door de koffie lokaal te branden blijft een groter deel van de opbrengst in koffieproducerende landen. Met dit unieke Fairchain principe zorgt Moyee Coffee ervoor dat de balans in de waardeketen van koffie wordt rechtgetrokken, want ook de Ethiopiërs zijn uiteindelijk belangrijke stakeholders.

Ook de taximarkt van Amsterdam kent een nieuwe sociale speler, Taxi Electric. Met hun nieuwe business model zorgen zij voor vierdubbele impact. Uiteraard begint de impact op milieugebied, maar door herintredende vijftigplussers een kans te geven pakken zij ook het ouderenwerkloosheid issue aan. En die zorgen weer voor een klantvriendelijkere taxichauffeur, wat goed is voor het imago van de Amsterdamse taxisector. Als laatste zorgen zij ervoor dat er eigenlijk niet zo veel mis is met elektrisch rijden in het algemeen. Want helaas schamen de meeste mensen zich nog voor hun Prius. Leaf of Tesla.

Circle Economy, een Nederlands non-profit, zet zich in om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Zij kiezen bewust voor een organisatie zonder winstoogmerk om het platform zo neutraal mogelijk te houden. Want non-profit is non-ego. Maar toch zou het de groei van de circulaire economie goed doen als er winst gemaakt zou mogen worden. Ook daar is een oplossing voor, namelijk in de vorm van een spin-off, een start-up accelerator voor circulaire ondernemers.

Ondernemers blijken creatief genoeg om zonder Den Haag tóch hun ambities na te streven. Maar ook sociaal ondernemerschap is een maatschappelijk thema waar we onze politici zo nu en dan aan mogen herinneren.


Utku nam dit jaar deel aan het  Jong WBS Oikoslab voor Duurzame Economie. Met het JongWBS Oikoslab werd dit jaar een bezoek gebracht aan Social Enterprise NL. Lijkt het je leuk om over de financiële, ecologische en sociale kant van duurzaamheid mee te denken, praten en schrijven? Stuur dan een e-mail naaroikoslab@jongwbs.nl