Het Positief Pamflet

Het zoemt in de PvdA. Naast onvrede over het kabinetsbeleid heerst er een gevoel dat de partij achterhaalde verhalen vertelt, terwijl ontwikkelingen als individualisering, toegenomen educatie, ontkerkelijking, emancipatie, digitalisering, globalisering en migratie juist om nieuwe ideeën vragen.

Een stilstand in ideevorming leidt tegenwoordig snel tot stemmenverlies, omdat vaste achterbannen zijn verdwenen en mensen zoeken naar politici die willen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Het gat tussen de PvdA en de (nieuwe generaties) kiezers dreigt groter te worden. Veel partijgenoten zagen reden om zich in het publieke debat te mengen. Hun grootste zorg is dat de sociaaldemocratie een ‘onduidelijk profiel’ houdt en daardoor in een structurele ‘vertrouwenscrisis’ met de mensen in het land terecht komt. Deze uitspraken zijn een goedbedoelde oproep om na te denken over de koers van de PvdA na de rit Rutte-Asscher. Voor 2017 en verder zijn nieuwe politieke ideeën onmisbaar, omdat ze mensen kunnen inspireren en het begin van verandering en meer welvaart en welzijn kunnen zijn. Politiek doet ertoe, ook al lijken burgers, media én politici het politieke proces steeds meer als een spel te zien waarin het alleen draait om strategie en framing.

Dit Positief Pamflet probeert op basis van idealen en inhoud vooruit te kijken. In een links-progressieve partij als de PvdA gaat het denken gelukkig altijd door: vooruitgang van de samenleving leidt tot vooruitgang van politieke ideeën. Met die gedachte bundelt dit pamflet 17 nieuwe ideeën voor de PvdA die passen bij de moderne samenleving. Ze zijn gebaseerd op suggesties van partijleden in recente opiniestukken, artikelen, rapporten en werkgroepbijeenkomsten. Het zijn geen conservatieve ideeën die stellen dat de PvdA dezelfde koers moet varen als vroeger, maar links-progressieve, optimistische ideeën die uitstralen dat de PvdA mensen meer moet ondersteunen in gelijke mogelijkheden tot zelfstandigheid, vrijheid en vooruitgang. De rode draad die door het Positief Pamflet loopt is dat solidariteit en saamhorigheid in de 21ste eeuw steun houden als het collectief en het gelijkheids-denken zich inzetten voor individuele vrijheid en vooruitgang - ‘samen voor elkaars vrijheid’. De publieke sector zal een ‘vrijheidsmachine’ moeten worden. Solidariteit, saamhorigheid en emancipatie zullen tot uiting komen in een actieve Ondersteunende Staat die de mensen die dat nodig hebben de vrijheidsgoederen - onder meer een bestaansminimum, veiligheid, gezondheidszorg, huisvesting en onderwijs - verschaft om hun eigen leven te kunnen bepalen en het bedrijfsleven waar nodig ondersteunt om groei en banen te realiseren. Zo krijgen meer mensen in Nederland dezelfde mogelijkheden en vrijheid om zichzelf te ontplooien, want mensen vrijheid geven vraagt meer dan alleen een vrijheid van regels bieden. Dit links-progressieve geluid, optimistisch over vooruitgang, de publieke sector én de individuele vrijheid past beter bij de huidige tijdgeest dan een conservatieve koers.

Het is de onrechtvaardige verdeling van mogelijkheden (en daarmee vrijheid en uitkomsten), simpelweg op basis van geluk of traditie, die de achterban van de PvdA tegen de borst stuit. Vanuit deze overtuiging schrijf ik dit links-progressieve pamflet: er bestaat toch geen rechtvaardiging om onze mogelijkheden tot vrijheid ongelijk onder inwoners te verdelen? Nederland gaat vooruit, alleen blijven er mensen achter die zonder mogelijkheden - een bestaansminimum, veiligheid, zorg, huisvesting en onderwijs - gevangen zitten. Terwijl dit onnodig is: ons land heeft de welvaart om meer mensen een zelfstandig leven met vrijheid en vooruitgang te bieden. Het is de wens van de PvdA om de ongelijke verdeling van (de mogelijkheden tot) werk, inkomen, vermogen, kennis, informatie, macht en andere vrijheidsgoederen te verminderen waar deze oneerlijk is. Een ongelijke spreiding is alleen eerlijk door buitengewone individuele inspanning. Het politiek ideaal is dat mensen in gelijke mate hun eigen leven kunnen bepalen en verbeteren. Dit Positief Pamflet wil een links-progressief perspectief bieden aan alle mensen die de PvdA een warm hart toedragen, ongeacht leeftijd, cultuur, opleidingsniveau en sociaaleconomische achtergrond. De wens is politiek te inspireren door het bundelen van moderne uitgangspunten en nieuwe ideeën. Dit Positief Pamflet bewijst dat de achterban van de PvdA een ideeënmachine is, die ook in 2015 weer richtingen aandraagt voor maatschappelijke, economische en sociale vooruitgang. Met dit uitgangspunt hoopt dit pamflet een basis te vormen voor een bredere discussie in de partij.


Geïnteresseerd geraakt in het Positief Pamflet van JongWBS'er Wimar Bolhuis? 

Lees het hele pamflet (pdf): "Wimar Bolhuis - Het Positief Pamflet"

Wil je met Wimar discussieren over zijn 17 plannen voor de PvdA die passen bij een moderne samenleving? Kom dan op 21 mei naar het maandelijkse Café Rood in Den Haag. JongWBS'ers zijn hier van harte welkom. Op deze bijeenkomst licht Wimar zijn pamflet toe en gaat hij met de zaal in discussie.