Het publieke debat heeft jonge, linkse opinievormers nodig

Want anders laat je de publieke opinie over aan oude rechtse mensen. Tja, dat wil niemand die jong en links is. Willen we elke keer weer opnieuw Hans Wiegel of Neelie Kroes aanhoren? Of verhalen van Onno Ruding en Elco Brinkman beluisteren?

bron afbeelding: Flickr: © Alex Guibord

Nee, natuurlijk wil de jonge generatie dat niet, die wil eigen gezichten en stemmen hebben. Niet alleen om zich vertegenwoordigd te voelen, niet alleen om inspiratie op te doen, maar ook om het hartgrondig mee oneens te kunnen zijn. Toch lijkt onze jonge generatie bijna geen (linkse) opinievormers met nieuwe ideeën over de inrichting van de samenleving en de economie te leveren. Dat is een gemis voor onze maatschappij.

Waarom hecht ik zoveel waarde aan een breed gevuld publiek debat? De filosofen Kant en Habermas beschreven al dat een burger die voor zichzelf denkt en deze gedachten hardop uitspreekt, uiteindelijk samen met andere burgers denkt over een betere richting van onze maatschappij. Alleen bij een debat voor ‘publiek’, dus te volgen door andere burgers, kunnen burgers volwaardig samen op zoek naar het gezamenlijk belang. En conflicterende gedachten scherpen de geest. Het idee van de Verlichting is dat mensen elkaar kunnen aanleren rationeel te denken, te spreken en te luisteren. Het publieke debat waarin opinie wordt gevormd zorgt zo voor een goed functionerende democratie en is ondersteunend aan de kwaliteit van het gekozen bestuur.

Het is gevaarlijk als linkse jongeren vooral publiek debat consumeren, maar er niet aan meedoen en proberen nieuwe ideeën te vormen. Want dit betekent dat onze samenleving, onze economie en uiteindelijk onze maatschappij wordt gedomineerd door oud rechts. Of de PvdA door oud links. Een onwenselijke situatie, op zijn minst electoraal. Daarom schrijf ik opiniestukken of artikelen, houd ik geregeld een praatje of een presentatie, en discussieer graag met jong, oud, rechts, links, and who ever. Omdat het de eigen gedachten ordent, het andere mensen blijkt aan te zetten tot overdenken, en onderling tegengas geven mensen van elkaar laat leren.

Het publiek debat heeft jonge links opinievormers nodig, omdat niets sterker is dan de publieke opinie. De overheid niet, ondernemingen niet, kiezers niet. Op termijn overwint de publieke opinie altijd en dan wil je niet altijd aan de zijlijn hebben staan kijken hoe deze zich vormde. Jouw uitdaging is: pak je pen, schraap je keel, gebruik de massamedia en maak opinie! Want op termijn kan iedereen van standpunt veranderen, zelfs oude, rechtse politici...