Jong WBS zoekt betrokken bestuursleden

Wil jij een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Jong WBS? We zoeken per 1 september 2017 een secretaris, een penningmeester en een bestuurslid activiteiten ter versterking van het bestuur.

bron afbeelding: CCo Public domain

Jong WBS is de jongerenafdeling van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. Jong WBS wil jonge mensen betrekken bij de ideeënvorming in de sociaaldemocratie en ze een bijdrage laten leveren aan het politieke en maatschappelijke debat.

Jong WBS is in 2008 opgericht en is daarmee het oudste “jong” wetenschappelijke bureau van Nederland. Inmiddels is Jong WBS uitgegroeid tot een groep van meer dan 250 politiek geïnteresseerde en maatschappelijk betrokken jonge denkers en komen er nog steeds nieuwe leden bij. Dit toont aan dat er duidelijk behoefte is aan een jonge links-progressieve club die verder gaat dan de politieke belangenstrijd en moeilijke maatschappelijke thema’s durft aan te pakken.

Tijdens onze masterclasses hebben we al vele interessante en spraakmakende gasten uit wetenschap en politiek mogen bevragen. Dit jaar waren onder meer dr. Maurits Meijers (over populisme), wethouder Joyce Langenacker (over sociaal beleid), journaliste Aukje van Roessel (over de Partij van de Arbeid in de toekomst) en prof. dr. Klara Boonstra (de nieuwe directeur van de WBS, over de kloof) bij ons te gast.

Het organiseren van masterclasses met boeiende gastsprekers is een kernactiviteit voor Jong WBS. Daarnaast hebben we activiteiten opgestart waarin de eigen ideeënontwikkeling van onze leden en het opzoeken van het publieke debat centraal staan. Zo organiseren we bijeenkomsten met de titel ‘Nieuwe Generatie Experts’, waarin een aantal van onze leden over hun expertisegebied komen debatteren. Ook hebben we voor de vierde keer een zeer succesvolle zomerschool georganiseerd waar bijna 60 jong volwassenen een weekend lang met elkaar aan nieuwe ideeën werkten rondom het thema ‘De Kloof’. Dit weekend leverde dit jaar onze vierde publicatie op: 'Jong WBS ideeën & idealen #4’. De zomerschool komt er weer aan en lijkt dit jaar nog mooier te worden.

Naast de eerder genoemde activiteiten heeft Jong WBS zogenaamde labs. Het IdeologieLab is onze denktank over de ideeën van de sociaaldemocratie en de rol die ‘ideologie’ vandaag de dag zou moeten spelen in de politiek en onze samenleving. Het Oikoslab heeft duurzaamheid in al zijn facetten als thema. Het EU-lab richt zich op belangrijke Europese thema’s. Ook organiseren we reizen. Zo zijn we dit jaar op reis geweest naar Lissabon, waar we met wetenschappers en politici in gesprek zijn gegaan over de linkse partijen die daar nu regeren. Tot slot organiseert Jong WBS een boekenclub, waarbij leden politieke boeken met elkaar bespreken.

Om onze ideeën nog verder te verspreiden, heeft Jong WBS zijn eigen opinieplatform. Onder beheer van een zeer gedreven redactie worden hier meerdere stukken per maand geplaatst. Waar kranten en andere platforms vaak vele beperkingen hebben wat betreft lengte van artikelen, bieden wij de vrijheid en is de redactie constructief.

Volgend jaar willen we de ingeslagen weg voortzetten, nieuwe activiteiten opzetten die onze leden uitdagen hun ideeën met elkaar te bediscussiëren en hen uitdagen het publieke debat op te zoeken en onze bestaande activiteiten daarop richten. Wil jij een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Jong WBS? Laat het ons dan snel weten!

Vacatures
Jong WBS zoekt per 1 september 2017 een secretaris, een penningmeester en een bestuurslid activiteiten ter versterking van het bestuur. Wil jij een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Jong WBS? Laat het ons dan snel weten!

Van bestuursleden wordt verwacht dat ze meedenken over de toekomst en verdere ontwikkeling van Jong WBS en daar actief aan bijdragen. Naast aanwezigheid bij de bestuursvergaderingen (eens per drie tot vier weken) en de bijeenkomsten van Jong WBS, dienen de bestuursleden ook beschikbaar te zijn voor andere activiteiten en initiatieven ter stimulering van de groei en ter promotie van Jong WBS.

Secretaris – 6 uur per week
Als secretaris ben je de organisatorische spin in het web die de informatiestroom binnen Jong WBS bewaakt. Je bent verantwoordelijk voor de ingaande en uitgaande correspondentie (e-mails, uitnodigingen, nieuwsbrieven), het bijhouden van de ledenadministratie en aanmeldingen en het notuleren van bestuursvergaderingen. Tevens draag je de verantwoordelijkheid voor de communicatie op bestuurlijk niveau en zorg je ervoor dat de juiste informatie bij de juiste personen terechtkomt.

Ben jij zorgvuldig en houd je van aanpakken? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet!

Penningmeester – 6 uur per week
Als penningmeester ben je de schatkistbewaarder van Jong WBS en beheer je onze kas. Aan het begin van het bestuursjaar stel je een begroting op en aan het einde een financieel eindverslag. Gedurende het jaar ben je verantwoordelijk voor het bijhouden, beheren en uitvoeren van de ontvangsten en uitgaven en houd je de rest van het bestuur regelmatig op de hoogte van de financiële ontwikkelingen. Het afwikkelen van de declaraties van de bestuursleden hoort ook bij je takenpakket.

Ben jij nauwkeurig en heb je cijfermatig inzicht? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet!

Bestuurslid activiteiten – 6 uur per week
Als bestuurslid activiteiten speel je een belangrijke rol bij de coördinatie van onze activiteiten. Je zorgt dat er een continue planning is van activiteiten zoals masterclasses, Nieuwe Generatie Experts en andere activiteiten. Daarnaast speel je ook een belangrijke rol bij de organisatie van onze evenementen en bij de ondersteuning van medebestuursleden bij het organiseren van activiteiten.

Ben jij een organisatorisch talent? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet!

Sollicitaties
Wil jij een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Jong WBS? Mail dan je motivatiebrief en je CV uiterlijk 
zondag 25 juni 23:59 uur naar jong@wbs.nl.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met voorzitter Sebastiaan van der Vliet via s.vandervliet@jongwbs.nl, of 06-26022795.