Meld je nu aan voor het Jong WBS EU-Lab

Binnenkort gaat het nieuwe EU-Lab van Jong WBS van start! In dit lab zullen alle aspecten van de Europese integratie aan bod komen. Met een reeks interessante lezingen en discussies, een reis naar Engeland en met het presenteren van ons eindproduct op het PvdA-Congres van 2017 heeft dit lab veel te bieden. Lees hieronder meer over wat we gaan doen, bespreken en leren en hoe je je moet aanmelden. De deadline is 17 januari en er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wacht niet te lang.

bron afbeelding: Flickr: © Giampaolo Squarcina

Het JongWBS EuropaLab richt zich op verschillende belangrijke Europese thema's die vaak in het nieuws komen, maar die eigenlijk te complex zijn om in soundbites te vatten – met als gevolg dat diepgang nogal eens ontbreekt. Door met elkaar en met gastsprekers Europese thema's als duurzaamheid, migratie, de euro en de rol van de EU in buurlanden te bediscussiëren vanuit sociaal-democratische idealen, schetsen we stap voor stap hoe een ideaal Europa er uit zou zien. Het uiteindelijke beeld willen we presenteren op het PvdA-congres begin 2017!

We hebben onderwerpen genomen die in onze ogen de problemen van onze tijd typeren. Bij ieder onderwerp hoort een activiteit en een ‘terugkom-avond’. Zo zetten we bij het complexe onderwerp handelsverdragen in op een hoorcollege van een expert, maar gaan we naar Oxford en Londen op studiereis om het met de Young Fabians te hebben over Brexit en de toekomst van Labour. Na iedere activiteit krijgen aanwezigen de kans om een opiniërend stukje over het onderwerp te schrijven, dat tijdens de terugkom-avond wordt besproken. Dit wordt gebruikt als input voor onze presentatie op het partijcongres!

  1. Democratische legitimiteit & de EU als zondebok

Er wordt veel geschreven over de groeiende kloof tussen de Europese instellingen en de gewone burger. De opkomst van anti-EU partijen is een Europees fenomeen, en heeft paradoxaal genoeg geleid tot meerdere anti-EU fracties in het Europees Parlement. Wat is de oorzaak van het gebrek aan democratische legitimiteit van de EU en hoe kunnen we Europa weer dicht bij de gewone man en vrouw brengen? Willen nationale politici dat eigenlijk wel?

  1. Grenzen van Europa: de Europese Unie als waardengemeenschap en als democratiserende invloed

Sinds de oprichting is de Europese Unie een voorbeeld voor de wereld geweest in het overwinnen van rivaliteit en het promoten van democratie. Maar wat is de Europese Unie eigenlijk? Een geografisch gebied, of een gemeenschap van waarden waar gelijkdenkende landen zich bij mogen aansluiten? Als de grenzen van de EU geografisch zijn bepaald, welke rol kan de EU dan nog spelen in haar buurlanden?

  1. Handelsverdragen en ontwikkelingshulp (TTIP)

De Europese Unie is een militaire dwerg maar een economische grootmacht. Nationale parlementen moeten handelsverdragen goedkeuren, maar de bevoegdheid om ze af te sluiten verschuift naar het Europese niveau. Wat is vanuit sociaal-democratische optiek wenselijk in Europese handelsverdragen met de buitenwereld? Hoe borgen we eerlijke deals voor ontwikkelingslanden? En is 'eerlijke handel' genoeg om ontwikkelingshulp af te kunnen schaffen?

  1. Asscher agenda: migratie binnen de EU en goed werkgeverschap

Hoe gaan we om met omvangrijke arbeidsmigratie van Zuid- naar Noord-Europa en van Oost naar West? Hoe kunnen we oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt tegen te gaan? En zijn de negatieve effecten eigenlijk wel zo groot als het politieke debat doet vermoeden? Maar ook: hoe ziet een socialere EU er uit?

  1. Institutionele verhoudingen en de eurozone

De huidige structuur van de EU en de eurozone in het bijzonder is de afgelopen jaren ineffectief en inert gebleken. Moeten we toe naar een Eurozone-parlement en een Europese Commissaris voor de euro? En wat betekent de opkomst van Duitsland als onbetwiste economische grootmacht binnen Europa voor de het Europese project?

  1. Duurzaamheid

Wat doet Europa op het gebied van duurzaamheid en wat kan het betekenen? Is de eenwording van de Europese energiemarkt wenselijk met betrekking op het milieu of als tegenwicht tegen Vladimir Poetin? Zou de EU zich wel met olie, gas en elektriciteit moeten bemoeien?

  1. Immigratie/vluchtelingen

Hoe moet de EU zich opstellen naar immigratie van buitenaf? De Schengenzone maakt het mogelijk om van Griekenland tot het uiterste noorden van Zweden te reizen zonder grenscontroles, maar om deze zone te waarborgen moeten de buitengrenzen wel stevig verdedigd worden. Is dit wenselijk? Wie laten we dan wel en niet Europa in? Is een gezamenlijke Europese aanpak van de reusachtige migratiestromen wenselijk en hoe zou deze er dan uit moeten komen te zien?

  1. Brexit

De bevolking van het Verenigd Koninkrijk zal de eerste zijn in de geschiedenis van de EU die de overweging zal mogen maken om lid te blijven of uit te treden. Zijn dit soort referenda een bedreiging voor de Europese eenwording of juist een overwinning van de democratie? Of misschien wel beide? Wat zou een eventueel uittreden van de Britten voor ons als Nederlanders kunnen betekenen en hoe zou een Europese Unie zonder het Verenigd Koninkrijk eruit komen te zien?

Kortom: In dit nieuwe EU-Lab zullen we op een frisse, vernieuwende en onconventionele manier de Europese Unie bespreken. We gaan met elkaar en met boeiende gastsprekers in debat, we maken een reis naar het Verenigd Koninkrijk en we presenteren onze bevindingen op het partijcongres van de PvdA. Er is dus alle reden om je zo snel mogelijk aan te melden!

Stuur daarvoor een kort mailtje van ongeveer 200 woorden vóór 17 januari met je motivatie naar EUlab@jongwbs.nl. Wees snel, want er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.