Tekort aan personeel en werkloosheid

Een betere aansluiting van scholen en universiteiten op de arbeidsmarkt is wat Nederland nodig heeft. Dan komt alles goed. We hebben genoeg hoger opgeleid personeel, alleen hebben ze een beetje de verkeerde studierichting gekozen. Beetje bijscholing en klaar is Kees. Of is dat toch niet zo simpel? Ik vrees dat hier sprake is van een grove onderschatting die ons op termijn enorm gaat opbreken.

Wat is er aan de hand? Al enige tijd wordt de noodklok geluiden dat er een tekort aan technisch personeel is in Nederland. Het kabinet Rutte II neemt dit serieus en stelt 18,7 miljoen beschikbaar om ervoor te zorgen dat scholen hun leerlingen interesseren in techniek. De investering is een reactie op het Masterplan Bèta en Technologie“Doel ervan is om jaarlijks 40.000 extra vakmensen aan te trekken. Wordt er niets gedaan, dan ontstaat tot 2016 een tekort van 170.000 technici.” Dat is niet best natuurlijk.

Hoe zit het in de zorg? Ook daar dreigt een tekort aan personeel en ook daar neemt het kabinet maatregelen tegen. Er komt 6,4 miljoen beschikbaar in het kader van het Actieplan veilig werken in de zorg en Stichting RegioPlus krijgt 30 miljoen ‘om het dreigend personeelstekort in de regio aan te pakken’. Welke regio hier bedoelt wordt blijft onduidelijk, maar wel is duidelijk dat elke regio zijn eigen beleid heeft op het gebied van werkgelegenheid en opleidingen. Handig!?

Dit zijn twee sectoren, hoe zit het elders? De Telegraaf kopte in oktober 2010 (even geleden, maar toch): “Tekort aan goed opgeleid personeel”. Dit naar aanleiding van een brandbrief van zeven kopstukken uit wetenschap en bedrijfsleven. De vergrijzing zou volgens het CBS in 2020 voor een tekort van 300.000 arbeidsplaatsen leiden. Het zou hier met name gaan om hoog opgeleid personeel, cruciaal in een kenniseconomie.

Dat zijn toch vreemde berichten anno januari 2013 met een werkloosheid van 7 procent. Dat zijn 552.000 werklozen. Het hoogste niveau in 10 jaar. De jeugdwerkloosheid (tot 25 jaar) reist helemaal de pan uit met 13,7 procent. In november 2012 werden er 51.000 nieuwe uitkeringen verstrekt. Dat kost de schatkist een lieve duit. Terwijl er door de minder werkenden ook absoluut gezien minder belasting wordt betaald.

Hoe zorgen we ervoor dat we met name jonge werklozen weer aan het werk komen in sectoren waar het werk blijkbaar voor het oprapen ligt zoals in de Haven? De enige manier is vrees ik investeren in langdurige en kostbare omscholingstrajecten van bestaande en toekomstige werklozen, want met een snuffelstage gaan we mensen niet over de scheef trekken. De overheid moet durven ingrijpen in het onderwijsaanbod en studies die opleiden tot manager in de weet-ik-niet-kunde quoteren en studies die opleiden tot technisch en zorgpersoneel aantrekkelijk maken met zaken als kortingen en woningaanbod.