Vacatures Bestuur JongWBS 2020

 

Vacatures Bestuur Jong WBS 2020

Jong WBS is de jongerenafdeling van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. Jong WBS wil jonge mensen betrekken bij de ideeënvorming in de sociaaldemocratie en ze een bijdrage laten leveren aan het politieke en maatschappelijke debat. Dit doen we door het organiseren van inhoudelijke evenementen en politieke discussies voor jongeren tot 35 jaar.

Jong WBS is in 2008 opgericht en is daarmee de oudste jongerenafdeling van een wetenschappelijk bureau in Nederland. Inmiddels is Jong WBS uitgegroeid tot een groep van meer dan 200 politiek geïnteresseerde en maatschappelijk betrokken jonge denkers en komen er nog steeds nieuwe leden bij.

Dit jaar organiseerden we in mei een driedelige masterclassreeks met als thema het financiële systeem. Daarnaast hebben we voor de zevende keer een succesvolle zomerschool georganiseerd waar jong volwassenen een weekend lang met elkaar aan nieuwe ideeën werkten voor de woningmarkt van de toekomst. Naar aanleiding van deze masterclassreeks en de zomerschool gingen we in het gebouw van de Tweede Kamer in gesprek met Henk Nijboer. Verder hebben we ook nog een aantal kleinschalige activiteiten als filmavonden georganiseerd. Tot slot volgden we samen met partnerorganisaties een training ‘problem solving’ bij McKinsey en organiseren we samen met een aantal van hen een symposium met als thema ecomodernisme. Tijdens dit laatstgenoemde evenement gaan we met wetenschappers, politici en met elkaar in gesprek over de vraag: is duurzaam leven op aarde verenigbaar met een politiek die is gericht op economische groei? Om onze ideeën nog verder te verspreiden, heeft Jong WBS bovendien haar eigen opinieplatform. Hier kunnen stukken over actualiteit en beleid worden geplaatst.

De kern van Jong WBS is dus het organiseren van inhoudelijke evenementen en politieke discussies voor jongeren tot 35 jaar. De wijze waarop dit volgend jaar gebeurt is natuurlijk aan het nieuwe bestuur! Wil jij een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Jong WBS? Dit is je kans!

 

Vacatures

Jong WBS zoekt per 1 januari 2020 een secretaris, een penningmeester, een bestuurslid communicatie, een bestuurslid redactie en een bestuurslid leden. We kiezen ervoor om twee extra posities te creëren en het bestuur van vier naar zes leden te laten groeien. Dit doen we om de slagkracht van het bestuur te vergroten. Zo kunnen we naast reguliere activiteiten bijvoorbeeld ook de website jongwbs.nl beter benutten en meer aan ledenbinding doen.

Van alle bestuursleden wordt verwacht dat ze meewerken aan  de toekomst en verdere ontwikkeling van Jong WBS. Naast aanwezigheid bij de bestuursvergaderingen (eens per drie tot vier weken) en het bedenken en organiseren van inhoudelijke activiteiten, dienen de bestuursleden ook beschikbaar te zijn voor andere initiatieven ter stimulering van de groei en ter promotie van Jong WBS. Ben jij gemotiveerd en houd jij van aanpakken? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet!

Secretaris (m/v/x) – 4 uur per week

Als secretaris ben je de organisatorische spin in het web die de informatiestroom binnen Jong WBS bewaakt. Je bent verantwoordelijk voor de ingaande en uitgaande correspondentie (e-mails en uitnodigingen), het bijhouden van de ledenadministratie en aanmeldingen en het notuleren tijdens bestuursvergaderingen. Tevens draag je de verantwoordelijkheid voor de communicatie op bestuurlijk niveau en zorg je ervoor dat de juiste informatie bij de juiste personen terechtkomt.

Penningmeester (m/v/x) – 4 uur per week

Als penningmeester ben je de schatkistbewaarder van Jong WBS en beheer je onze kas. Aan het begin van het jaar stel je samen met de rest van het bestuur een begroting op en aan het einde van het jaar maak je een financieel eindverslag, ook wel jaarrekening genoemd. Gedurende het jaar ben je verantwoordelijk voor het bijhouden, beheren en uitvoeren van de inkomsten en uitgaven en houd je de bestuursleden en de Wiardi Beckman Stichting regelmatig op de hoogte van de financiële ontwikkelingen. Het afwikkelen van declaraties van bestuursleden hoort ook bij je takenpakket.

Bestuurslid communicatie (m/v/x) – 4 uur per week

Als bestuurslid communicatie ben je verantwoordelijk voor de positionering en formulering van de externe uitingen van Jong WBS. Je verstuurt de nieuwsbrief, beheert de sociale mediakanalen en draagt zorg voor de (online) promotie van activiteiten. Samen met het bestuurslid redactie ben je de belangrijkste bewaker van het profiel van Jong WBS.

Bestuurslid redactie (m/v/x) – 4 uur per week

Als bestuurslid redactie ben je verantwoordelijk voor het beheer van onze opiniepagina jongwbs.nl. Je stimuleert ideeënvorming onder leden en draagt eraan bij dat ideeën uitmonden in concrete uitingen als publicaties op bijvoorbeeld onze website of in het blad S&D. Ook zorg je ervoor dat het archief op orde is. Samen met het bestuurslid communicatie ben je de belangrijkste bewaker van het profiel van Jong WBS.

Bestuurslid leden (m/v/x) – 4 uur per week

Als bestuurslid leden bedenk je nieuwe manieren om leden te werven en speel je een belangrijke rol bij de organisatie van activiteiten ter stimulering van ledenbinding. Je legt, onder mee via belrondes, contact met leden en inventariseert waar zij behoefte aan hebben. Ook stimuleer je leden om zelf met initiatieven voor activiteiten te komen en ondersteun je hen bij de organisatie hiervan.

 

Sollicitatieprocedure

Wil jij een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Jong WBS? Mail dan je motivatie en CV uiterlijk vrijdag 8 november 23:59 uur naar Simon via voorzitter@jongwbs.nl. Geef hierbij aan in welke positie(s) je geïnteresseerd bent. Ook voor meer informatie over onder meer de vacatures en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Simon via voorzitter@jongwbs.nl of 0622260041.

Uiterlijk vrijdag 15 november laten wij aan kandidaten weten of ze wel of niet worden uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken met kandidaten voeren we op woensdag 20 november, donderdag 21 november en donderdag 28 november vanaf 19:00 uur. Als je solliciteert, horen we graag van je naar welke datum / data je voorkeur uitgaat.

Op zaterdag 30 november nemen wij een besluit over de samenstelling van het nieuwe bestuur. Uiterlijk dinsdag 3 december koppelen we de uitkomst van de gesprekken terug aan kandidaten.

De eerste kennismakingsactiviteit van het nieuwe bestuur vindt, afhankelijk van de beschikbaarheid van de nieuwe bestuursleden, plaats op maandagavond 9 december of  vrijdagavond 13 december. Op dinsdagavond 17 december organiseren we samen met de Wiardi Beckman Stichting een eindejaarsborrel: een mooi moment om aandacht te besteden aan wat we het afgelopen jaar hebben neergezet en de samenstelling van het nieuwe bestuur. Zet deze drie data dus alvast in je agenda! In december is er ook nog een gezamenlijk overdrachtsmoment. Hierover ontvangen de kandidaten in een later stadium meer informatie.