Een groen pensioen

Wat heb je aan een hoog rendement in een onleefbare wereld?

bron afbeelding: flickr.com /Pedro Ribeiro Simões

Onlangs is aan het pensioenfonds ABP een petitie aangeboden om te stoppen met investeringen in fossiele brandstoffen. Pensioenfondsen beleggen de pensioenpremies om een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Het probleem hiervan is, dat een groot deel van dit geld wordt belegd in olie-, gas- en kolenbedrijven die voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor het klimaatprobleem. Als ik dus over zo’n veertig jaar met pensioen ga, heeft het ABP dus wel een mooi rendement voor mij opgebouwd, maar tegelijk ook geïnvesteerd in bedrijven die het milieu kapot hebben gemaakt. Ik zou graag een voorstel doen voor oplossing voor een groen pensioen.

Het ABP zit in een lastig pakket: de 10.000 ondertekenaars van de petitie waren vooral jonge deelnemers, terwijl de veel grotere groep huidige gepensioneerden het liefst een stabiel en hoog pensioen willen. Zij hebben hun hele leven pensioen opgebouwd en willen dus dat ABP wel in Shell investeert als dat een hoger rendement en een hoger pensioen oplevert.  Hierdoor loopt de intergenerationele solidariteit, waar ons pensioenstelsel op gebouwd is, gevaar.

Ik stel de volgende oplossing voor: de keuze voor een groen pensioen dat werkt volgens hetzelfde principe als groene stroom. Voor groene stroom betalen alleen mensen die bereid zijn extra te betalen, zodat hun aandeel aan stroomafname groen is. Als er bijvoorbeeld 30% van de klanten groene stroom wil, dan moet de energieleverancier ook 30% uit duurzame bronnen opwekken of inkopen.

Dit zou voor pensioenen ook moeten kunnen: mensen die bereid zijn om te zeggen dat zij genoegen nemen met een lager rendement, als ABP voor hen in duurzame doelen investeert. Ook hier gelden dezelfde regels: als 30% van de mensen hiervoor kiest, dan moet het ABP 30% investeren in groene doelen en met de overige 70% kan wel worden geïnvesteerd in het hoogste rendement. Natuurlijk moeten er dan voorspellingen worden gedaan hoeveel het rendement dan minder zou zijn voor een groen pensioen. Maar aangezien het ABP nu kan berekenen wat ik voor pensioen zou krijgen als ik de komende veertig jaar dit salaris blijf behouden, moeten ze toch een voorspelling kunnen doen over hoe hoog mijn pensioen uitvalt met een lager rendement en investeringen in een betere toekomst.

Er zijn verschillende argumenten voor dit idee aan te voeren. Ten eerste geef je mensen dan een keuze om te investeren in een mooiere toekomst. Zelf vind ik het frustrerend dat het enige vermogen dat ik bezit – ik heb als starter geen eigen huis of geld genoeg om zelf te investeren – wordt belegd in fossiele brandstoffen zonder dat ik er enige zeggenschap over heb. Ten tweede denk ik dat het een mooie manier is voor het ABP om geleidelijk uit de fossiele brandstoffen te stappen. Ik begrijp dat zij dit niet in één keer kunnen zonder hun investeringen in gevaar te brengen. Op deze manier kunnen ze met de groene pensioenen deze alternatieve investeringsopties gaan proberen omdat ze weten dat ze hiervoor niet per se het hoogste rendement hoeven te halen. Verder zal het in de komende veertig jaar ongetwijfeld steeds rendabeler worden om in een groen pensioen te stappen en het aantal groene pensioenen zal dan dus gaan stijgen. Tot slot los je zo de generatieverschillen op een constructieve wijze op. Het is zeker niet mijn bedoeling om het pensioen van mijn oma’s en opa af te pakken, maar ik hoop ook dat zij begrijpen dat ik graag de keuze wil hebben om tijdens mijn pensioen ook nog in een mooie wereld te leven. Want wat heb ik nou aan een hoog rendement als heel Nederland onder water staat?

 


Ik kreeg dit idee tijdens een bijeenkomst van het Jong WBS Oikoslab voor Duurzame Economie. Lijkt het je leuk om over de financiële, ecologische en sociale kant van duurzaamheid mee te denken, praten en schrijven? Stuur dan een e-mail naar oikoslab@jongwbs.nl