JongWBS Uitgelicht

Alle artikelen, activiteiten of media die gezien moet hebben.


Wanneer Gaan We Knetteren?
Van Moon van der Pas

Volgens oud-voorzitter wordt het tijd voor jonge sociaaldemocraten om weer de hoofdrol te pakken, problemen aan te kaarten en linkse politiek weer relevant te maken.


Al schuddend aan dure VanMoofs verzet dit anonieme gezelschap zich tegen het laatkapitalisme
Door Daan Herman van Voss & Illustratie Gijs Kast

Ze schudden VanMoofs, binden tiewraps om wielen. Het anonieme Collectief de Rode Fiets biedt klein verzet tegen het laatkapitalisme. Daan Herman van Voss ging mee. „Het nutteloze is het enige mogelijke verzetsmiddel.”


Rood-Groene Politiek
Door Wiardi Beckman Stichting

Onze planeet staat op het spel. De politiek alleen kan niet het tij ten goede keren, maar ze heeft wel een duidelijke opdracht. Zich breed maken, niet gokken op de goede wil van sommige ondernemers of de bereidheid van bewuste burgers, maar sturen op betere wetten en betere regels. Waarom en hoe, daarover schrijven in dit handboek voor rood-groene politiek onderzoekers, ondernemers en strategen, van jong tot oud, maar allemaal ervaren en geëngageerd.

Biblebelt
Door Jorina Haspels & Berendien Tetelepta

Er was nogal wat te doen rond de orthodox christelijke gemeenschap de afgelopen paar jaar. Ze zijn niet langer onze overgebleven gekkies uit de vorige eeuw. We vinden ze bekrompen en star en de vraag klinkt of hun vrijheden niet moet worden ingeperkt. Maar kennen we ze eigenlijk? En hoe denken ze? Gaan ze het overleven?