Wanneer gaan we knetteren?

Alleen over rood kan een punt worden gemaakt. Spelers houden tenminste een been aan de grond. Wie rood mist, is alles kwijt. De verliezer betaalt.

Pagina 5, 10 Over Rood

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij en al met al was het voor de PvdA een mooie dag (en niet te vergeten, voor de lokale PvdA/Groenlinks combinatiepartijen). Maar zoals een PvdA’er betaamt maakt bij mij de vreugde snel plaats voor rusteloosheid en een behoefte aan kritiek leveren op mijn geliefde partij.

De Geest van Partijverleden

Door mijn hoofd spelen namelijk nog herinneringen van een vorige campagne en verkiezingen. Die voor de partijvoorzitter van de PvdA. Ik heb daarbij het land doorkruist ter steun van een niet nader te noemen kandidaat die ooit ook in het Jong WBS bestuur heeft gezeten – zo zie je maar, Jong WBS’ers schoppen het ver. Tijdens die campagne, in prachtige locaties zoals Hekelingen, Veenendaal of mijn eigen Zuilen in Utrecht deelden de kandidaten hun visie op de partij. Soms liep die uiteen, vaak niet. Over het volgende punt waren ze het bijvoorbeeld roerend eens: het mag lekker knetteren in de partij.

Dit betekent dat we de controversiële onderwerpen en gesprekken niet uit de weg moeten gaan, maar juist moeten aanpakken. Of zoals onze verkozen partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent het verwoordde in haar plan voor de PvdA: “De PvdA moet weer durven om dé landelijke discussies te voeren, door grote thema’s onderdeel te maken van grote nationale debatten waarbij we niet alleen onderling, maar ook met veel tegendenkers (en tegenstanders) het gesprek aangaan.”

Nieuw Bestuur, nieuwe start?

Nu heeft het nieuwe bestuur het sinds oktober druk gehad met overdrachten en campagnes, en daar heb ik zeker begrip voor. Maar ik weet ook, 4 jaar is zo voorbij, en voor je het weet ben je met zijn allen vergeten te knetteren.

In het plan van onze voorzitter staan nog meer dingen over ‘Red Labs’, het ‘Van Waarde 2.0 project’, en de jongere generatie aan het woord laten. Tot nu toe heb ik tijdens de campagne alleen wat ledengesprekken voorbij zien komen (waarbij de input van ‘gewone’ leden vrij gering is), en daar knetterde weinig aan. Op hun best waren de gesprekken informatief, op hun slechtst een droge herhaling van de partijstandpunten.

Nu klinkt dit allemaal vrij cynisch, dat weet ik, maar ik zeg dit vanuit mijn liefde voor dit idee. Ik wil namelijk zo graag knetteren! Vrienden van mij zullen beamen, ik knetter het liefst de hele dag door, waarbij ik controversiële onderwerpen zeker niet uit de weg ga en graag met tegendenkers in gesprek ga. En dus, met deze kwalificaties, wil ik het bestuur en iedereen in de partij graag wat tips meegeven zodat we de resterende drie jaar en zes maanden het knetteren kunnen waarmaken:

De Drie Geboden

1. Als je wilt knetteren, is het handig om daadwerkelijk de zere plekken op te zoeken. Bijvoorbeeld: een gesprek over het verschil in vluchtelingenaanpak bij de huidige situatie in Oekraïne, en de aanpak na de massale vlucht naar aanleiding van de oorlog in Syrië. Of een gesprek over onze ideeën over criminaliteit en drugsgebruik. Onderwerpen waarbij leden uiteenlopende standpunten hebben, of waar de partij een veranderend of juist geen standpunt heeft.

2. Zoek de juiste mensen voor het knetteren. Bij het ledengesprek over wonen was Sander Schimmelpenninck er, maar die knetterde niet echt tegen de PvdA politici in. Sterker nog, hij zong bijna het partijlied mee. Knetteren was bij dit gesprek ook niet een duidelijk doel, maar het had de boel toch wat opgefleurd. Wie heb je dus nodig? Knetteraars, met een sterke mening, nieuwsgierigheid naar anderen en kennis van zaken.

2.b Die laatste twee kenmerken zijn belangrijk willen wij geen PvdA versie van de WOKE conferentie van JA21 uitvoeren. Daar knetterde trouwens ook weinig.

3. Accepteer dat knetteren soms goede, en soms slechte publiciteit oplevert. Ik weet dat bij het partijbureau de rillingen nu over het lijf lopen, maar geloof me, dit is cruciaal. Als je constant in campagnestand staat, alleen maar kijkend naar optiek en kritiek en wat de kranten vandaag weer zeggen word je enorm belemmerd in je knetterambities. We zijn een partij die op dit moment niet significant groeit of krimpt. Dat stagneren los je niet op door je communicatie te micromanagen. Laat je leden los, vertrouw ze, en ik beloof dat ze voor jullie zullen knetteren.

Conclusie

Bedankt voor het lezen voor mijn knettermanifest. Ik zie alle lezers graag tegemoet bij een volgende Jong WBS/PvdA borrel waar ik met een drankje in mijn hand vast luidkeels mijn mening sta te verkondigen. Hierbij de uitnodiging er volmondig tegenin te gaan.


Moon van der Pas avatar

Deel Dit ARtikel

Verder Lezen?