Bestuur

Voorzitter: Moon van der Pas
Secretaris: Boris van Puffelen
Communicatie: Hans Udo
Penningmeester: Willem Koelewijn
Redactie: Omar el Attal
Algemeen: Valentijn van de Beek

Op jongwbs.nl kan iedereen een bijdrage leveren aan jonge links-progressieve ideeënvorming. Artikelen kunnen gemaild worden naar redactie@jongwbs.nl. De artikelen op de website reflecteren enkel de mening van de auteur, niet van de JongWBS als geheel. Zo zorgen we ervoor dat onze website een plek is waar jonge denkers op gelijke voet met elkaar in debat kunnen gaan.