Henk Krol

Het is geen geheim dat er van ouderen misbruikt wordt gemaakt. Zeker in de thuiszorg was dit lang een probleem en helaas nu nog steeds. Soms gaat het om een simpele beroving, maar dit kan uitlopen tot oplichting en mishandeling.

Jaarlijks worden er naar schatting wel 200.000 ouderen van boven de 65 jaar mishandeld door partners, familie, huisvrienden of zorgverleners. Oftewel de mensen die ze het meeste vertrouwen.

Onlangs kwam naar buiten dat Henk Krol zich ook schuldig heeft gemaakt aan een aantal van deze praktijken en geen andere oplossing ziet dan zijn functie neer te leggen. Oké, weliswaar geen (fysieke) mishandeling, maar het bestelen en oplichten van de mensen die jou vertrouwen, dat zeker. Ik hoop dat mensen beseffen dat niet iedere volksvertegenwoordiger slechte bedoelingen heeft. Er zitten soms rotte- en in dit geval uitgedroogde- appels bij en dat is helaas niet te voorkomen.

De partij heeft ondertussen haar nummer twee naar voren geschoven en het 'stokje' overgedragen aan Norbert Klein. Maar ondanks de recente gebeurtenissen moeten we Henk K. eigenlijk bedanken. Hij maakt het ons namelijk ontzettend gemakkelijk om grappen en opmerkingen te maken als: "met zijn staart tussen zijn benen wegrennen" en "een oude hond leer je geen nieuwe trucjes".

Dus bekijk het positief.

Het was immers vorige week vrijdag Dierendag!

krol