Kunnen Nederlanders het communisme wel aan?

Bedrijfsethicus en revolutionair socialist Wim Dubbink opent op economensite MyJudice het debat over de vraag of Nederlanders wel klaar zijn voor de zegeningen van het communisme.

"Al honderd jaar weten wij revolutionairen dat het communistisch systeem superieur is. Toch blijven de Nederlanders vastzitten aan een op moraliteit gebaseerd systeem."

De hoogleraar is teleurgesteld over het feit dat de werkelijkheid zich niet aanpast aan zijn ideaalbeeld:

"Ten diepste laten Nederlanders zich kennen als mensen die niet kunnen en willen leven in een Marxistische utopie".
 alan_greenspan2