PVV bemoei je er niet mee

Omdat ik graag gebruik maak van de goedkope groentewinkels en slagerijen in de wijk Lombok kom ik er zeer vaak. De wijk Lombok ligt aan de Westkant van het spoor en tegen het centrum van Utrecht. Iemand die de Oostkant van Utrecht bezoekt zal merken dat het straatbeeld gedomineerd wordt door kerken.

Ik woon sinds 2011 met veel plezier in het centrum van Utrecht. Binnen een straal van 300 meter vanaf mijn huis staan vier kerken. De grootste kerk, de Domkerk met zijn beroemde Domtoren, laat mij 24 uur per dag om het kwartier weten hoe laat het is. Daarnaast speelt het carillon zaterdag tussen 12.00 en 13.00 muziek voor het hele gezin. Bovendien luidt de Dom tijdens de feestdagen en op zondag, in mijn optiek op zeer ‘onchristelijke’ uren, de zware klokken. Dit om christenen naar de dienst te roepen. Ik woon op 150 meter van de Dom, maar als het zware geschut ingezet wordt dan trilt bij mij het meubilair.

In Lombok wordt een nieuwe moskee gebouwd: de Ulu moskee. De Ulu moskee zal de grootste moskee worden in Nederland, bestaande uit een koepel en twee minaretten van 44 meter hoog. Naast gebedshuis zal de moskee een cultureel centrum worden voor de wijk Lombok, waar zeer veel islamitische Utrechters samenkomen, aangezien er veel islamitische winkels en bewoners in Lombok gevestigd zijn. Uiterlijk 2014 zal de moskee zijn deuren openen voor publiek.

Er is voor zover ik weet in het centrum van Utrecht geen grote moskee te vinden. Het is dus wat mij betreft een zeer mooie ontwikkeling dat de islamitische burgers van Utrecht nu een centraal gelegen religieus centrum krijgen waar ze hun religie kunnen beleven.

De PVV is het hier, zoals te verwachten valt, niet mee eens. Volgens de PVV is er geen ruimte voor een islamitisch centrum in de wijk Lombok. De Ulu moskee wordt door de PVV de ‘monstermoskee’ genoemd. Met deze titel suggereert de PVV dat de Ulu moskee een soort grotesk gevaarte vormt voor de wijk en de stad Utrecht die onmiddellijk de kop ingedrukt moet worden. Op 13 september 2013 heeft Geert Wilders aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Veiligheid en Justitie kritische vragen gesteld, over de bouw van de moskee en daarnaast geëist dat de bouw per direct gestopt wordt. Echter, onderstaand verhaal illustreert dat de positie van de PVV op dit vlak in Utrecht niet meer zo sterk is.

Zo werd mij verteld door omwonenden dat de moskee in 2014 klaar zou zijn, maar dat er nog gepraat moest worden met de gemeente Utrecht over het aantal keren dat er per dag opgeroepen mocht worden tot gebed. Volgens de Koran moet dit vijf keer per dag gebeuren, waarvan een keer ’s avonds en een keer zeer vroeg in de ochtend. De discussie die nog gevoerd moet worden ging er over in hoeverre het toegestaan is vijf keer tot het gebed op te roepen, met het oog op geluidsoverlast voor de niet-islamitische bewoners van Lombok.

Ik woon niet naast een moskee, maar ik kan me voorstellen dat ‘s ochtends vroeg wakker geroepen worden voor een gebed waaraan je niet participeert behoorlijk irritant kan zijn. Ik heb deze irritatie zelf menigmaal via de Domtoren mogen ervaren. Vandaar dat ik het totaal onrechtvaardig vind dat ik als niet-christen wel mijn bed uit geklingeld mag worden, maar dat er een bezwaar staat op het oproepen tot gebed in wijk waar veel moslims wonen, om de niet-moslims niet tot last te zijn. Gebaseerd op het principe van godsdienstvrijheid, is het mijns inziens oneerlijk wanneer er restricties geplaatst worden op de beleving van islam, terwijl christenen wel ongelimiteerd religieus lawaai mogen maken.

Vanwege mijn verontwaardiging besloot ik de gemeente van Utrecht te bellen om uitleg te vragen over deze naar mijn mening overduidelijke schending van de grondwet. Tot mijn verbazing bleek het vrij moeilijk om iemand te vinden die zich in de ‘gebedsoproep’-discussie verdiept had. Na ongeveer drie kwartier kreeg ik uiteindelijk een dame van het stadsdeel Utrecht West aan de lijn.

De dame stelde mij in al mijn verontwaardiging al snel gerust. Voor het oproepen tot gebed geeft de gemeente van Utrecht vergunningen uit. Voor de Ulu moskee is dit ook gedaan en wel voor vijf keer per dag. De dame gaf aan dat vijf keer per dag de norm was binnen de religie en dat de gemeente Utrecht deze norm uiteraard niet wilde schenden. Voor verdere informatie werd ik naar de secretaris van de moskee verwezen. De secretaris van de moskee, de heer Demirci, bevestigde inderdaad dat de moskee een vergunning had gekregen om vijf maal daags op te roepen tot het gebed. Het bestuur van de moskee heeft echter uit solidariteit met de buurt (en daarmee rekening houdend met de niet-moslims in de omgeving) besloten om niet vijf keer per dag op te roepen tot gebed, maar slechts tussen 13.00 en 17.00.

Deze ‘gebedsoproep’-discussie is een perfect voorbeeld van hoe vrijheid van religie en solidariteit met en respect voor verschillende identiteiten samen kunnen komen. In 2011 zijn er protesten over de bouw van de moskee geweest, maar uit interviews van de laatste twaalf maanden is gebleken dat zowel de islamitische als de niet islamitische Utrechters die vaak in Lombok komen de komst van moskee volledig logisch vinden. Een islamitisch centrum hoort immers bij de wijk.

Binnen dergelijke ontwikkelingen heeft de opstelling van de PVV geen plaats. Het illustreert dat de PVV zichzelf als populistisch haatdragende partij volledig overbodig heeft gemaakt in de discussie. Een ontwikkeling om als Utrechter trots op te zijn.