ZOMERSCHOOL: “DE NEDERLANDSE BELOFTE” (2020)

 

Doel van de zomerschool
Zoals elk jaar organiseren de Jonge Socialisten (JS) en de Jong Wiardi Beckman Stichting (JWBS) samen een zomerschool. Het doel van de zomerschool is om inhoudelijke verdieping en gezelligheid te bieden aan een groep maatschappelijk betrokken en politiek geïnteresseerde jongeren.

Dit jaar is het JWBS jaarthema "De Nederlandse Belofte" ook het thema van de zomerschool. In deze tijd van corona en crisis is de vraag "Welke beloften doet de Nederlandse samenleving aan haar inwoners?" extra relevant.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit deelnemers aan de leergang De Nederlandse Belofte, leden van de Jonge Socialisten, leden van JWBS en andere maatschappelijk betrokken en politiek geïnteresseerde jongeren tot 35 jaar.

Opzet in tijden van corona
We moeten dit jaar rekening houden met corona. De onzekerheid hoe de corona zich ontwikkelt en het feit dat de klassieke accommodaties voor grote groepen jongeren niet geschikt worden geacht in deze tijden, heeft ons doen besluiten nu in te zetten op een deel digitale, deel hybride en deel fysieke zomerschool.

De start en kennismaking, drie inhoudelijke sessies en de inhoudelijke afsluiting (zie ‘programma’) doen we digitaal, omdat deze sessies digitaal naar onze mening het minste impact inleveren. Het sociale aspect is fijner offline. Daarom organiseren we een fysieke samenkomst op zaterdagavond voor hen die dat willen/kunnen (en onder de voorwaarde dat de corona maatregelen niet opnieuw strenger worden gemaakt en dit verbieden). Hierbij houden we de 1,5 meter afstand aan en volgen we de RIVM richtlijnen. De pubquiz is hybride: die willen we gelijktijdig zowel fysiek/offline als online/digitaal organiseren, zodat iedereen die wil daar aan mee kan doen.

Programma
Vrijdagavond 28 augustus
- 19.30 - 20.30: Kennismaking onder alle deelnemers
Om ervoor te zorgen dat de deelnemers elkaar leren kennen organiseren we op vrijdagavond een digitale kennismaking.

Zaterdag 29 augustus
- 10.00 - 12.00 De Nederlandse Belofte...  qua Zorg en Werk
Hoe werken de gezondheidszorg en arbeidsmarkt nu voor verschillende groepen in de samenleving? Welke beloften gelden er in de praktijk eigenlijk en voor wie? Welke positieve punten moeten worden behouden en welke knelpunten moeten worden opgelost en hoe moet dat dan?

Als sociaaleconomische inhoudelijke aftrap van de zomerschool kijken we met een brede blik naar twee belangrijke onderdelen van de Nederlandse Beloften: de gezondheidszorg en werk. Dit zijn twee thema’s die nog niet eerder uitgebreid aan bod zijn gekomen in de leergang en die we daarom hebben uitgekozen als focus.

- 13.00 - 15.00 De Nederlandse Belofte ... aan de Rijken
Hoe worden de rijken in Nederland eigenlijk behandeld? Welke beloften gelden er in de praktijk voor de hen  die rijk werden door innovatie en ondernemerschap en hen die rijkdom geërfd hebben? Wat eisen we van de rijken en wat mogen ze daarvan terugverwachten? En hoe verschillen deze beloften van andere groepen in Nederland?

Deze sessie staat op zichzelf, maar hiermee wordt ook het drieluik van de sociale mobiliteit reeks in het najaar afgesloten. Na eerder naar de beloften aan de armen/kwetsbaren en middenklasse gekeken te hebben, kijken we nu dus naar de rijken.

Thema's die aan bod kunnen komen bij het inzoomen op de beloften die (zouden moeten) gelden voor de rijken zijn vermogensopbouw en belastingen; de woningmarkt en hypotheekrenteaftrek; kansen(on)gelijkheid in het onderwijs; en (on)gelijke toegang tot politiek en het openbaar bestuur.

- 18.30 - 20.00 Fysiek samen eten voor wie wil (en als het met de corona kan)
Voor hen die dat willen organiseren we een gezellige avond met gezamenlijk eten. Dit vindt waarschijnlijk in/rondom Den Haag of anders Utrecht plaats en is een locatie bereikbaar met het OV. De exacte locatie hangt af van het aantal aanmelden (zie 'Aanmelden') en wordt ongeveer een week voor de zomerschool gecommuniceerd.

- 20.00 - 21.30 De JS Pubquiz (online en offline)
Zoals elk jaar is er weer de JS Pubquiz! Dit jaar uniek genoeg digitaal én (als corona dat toelaat) op het fysieke event!

Zondag 30 augustus
- 13.00 - 15.00 De (Nederlandse) Beloften... over Migratie, in historisch perspectief
Migratie is van alle tijden. Welke beloften zijn er in het verleden gedaan als het gaat om migratie? En aan wie werden welke beloften dan gedaan en waarom? Deze sessie bespreekt de politieke beloften die de laatste eeuwen en decennia in Europa en Nederland over migratie zijn uitgesproken om zo met historisch besef naar het huidige tijdperk te kunnen kijken.

Deze sessie staat op zichzelf, maar is ook de opening van het drieluik dat in het najaar het migratie- en integratiebeleid bespreekt.

- 15.30 - 16.30 Afsluiting
In de afsluiting kijken we terug op de zomerschool en werpen we een blik vooruit op de activiteiten van de JS en Jong WBS in het najaar. Ook worden er informatie geven over het schrijven van artikelen voor hen die iets willen doen met de opgedane inzichten van de zomerschool.

Belangrijk te weten:
- De hoofdthema's van de sessies staan vast. De precieze insteek van de sessies kan echter nog wat worden aangepast als dit een betere link met de spreker(s) geeft.
- We proberen verschillende type interessante sprekers aan ons te binden. We zijn hier druk mee bezig en hopen hier in de volgende updates meer over te kunnen vertellen.
- Qua locatie geldt voor alle inhoudelijke sessies dat ze digitaal op Teams plaatsvinden. Voor het sociaal evenement (eten en fysieke pubquiz) geldt dat we een locatie zoeken in/rondom Den Haag, of anders Utrecht. Deze locatie hangt ook af van het aantal aanmeldingen en zal bereikbaar met het OV zijn.

Kosten
Normaliter kost de zomerschool 35 euro per persoon. Aangezien de digitale zomerschool minder kost, verlagen we de deelnemersbijdrage dit jaar naar 10 euro voor het gezamenlijk eten (of 5 euro als je je aanmeldt voor 4 augustus 12.00, zie 'Inschrijfdata' hieronder).

Inschrijfdata
Om mee te kunnen doen met de zomerschool moet je je inschrijven.

Om naast het inhoudelijke digitale deel ook met de sociale activiteit (samen eten + pubzquiz) van zaterdag 29 augustus mee te doen gelden in verband met het zoeken van een geschikte locatie twee vroegere inschrijfdata:

- om gebruik te maken van het vroegboektarief van 5 euro moet je je uiterlijk 4 augustus voor 12.00 's middags aanmelden.
- om mee te kunnen doen voor het normale tarief van 10 euro moet je je uiterlijk voor 19 augustus 12.00 's middags hebben opgegeven.

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar voorzitter@jongwbs.nl. Vermeld hierbij je dieetwensen (vegetarisch, allergiëen) als je die hebt! Let op: Een aanmelding voor de sociale activiteit geldt ook meteen als een aanmelding voor het digitale inhoudelijke deel.

Om enkel met het digitale, inhoudelijke deel mee te doen geldt de inschrijfdeadline van 25 augustus om 12.00 's middags. Mail hiervoor naar voorzitter@jongwbs.nl. Wij zorgen er dan voor dat je op tijd wordt toegevoegd aan de Teams groep van de zomerschool.

In alle gevallen bevestigen we jullie inschrijving en krijg je daarna meer uitleg over de activiteiten.

Mocht je vragen hebben, twijfel dan niet en mail ons!

Hartelijke groet namens de JS en Jong WBS,

Dirk Janssen (voorzitter@jongwbs.nl)
Joos Akkerman (bestuurslidredactie@jongwbs.nl)