Ideologielab

Broertjes en zusjes in de buitenschoolse opvang, de thuishulp van opa en oma, de schuldsanering van de buurman, de kunstenaar die een tijdelijke expositie wil organiseren, huisvesting en ruimtelijke ordening. Het takenpakket van de gemeente is omvangrijk en heeft grote invloed op het leven van al haar bewoners, maar tegelijkertijd gaan discussies over ideologie vaak over nationale aangelegenheden. Jong WBS gaat daarom een nieuwe reeks ideologielabs organiseren die specifiek gericht zijn op gemeentelijke politiek. Wat kunnen gemeentes doen om armoede aan te pakken, te zorgen voor onze ouderen, de stad goed in te richten en zo veel meer? Als je wilt meedenken over sociaaldemocratische gemeentepolitiek in de komende jaren, dan is dit de plek om dat te doen!

 

Waarom een lab over lokale ideologie?
De gemeente heeft veel taken, en sinds de decentralisaties in 2015 is dat takenpakket alleen maar groter geworden. Daarmee is de gemeente een nog belangrijkere plek geworden om de kernwaarden van de sociaaldemocratie te verwezenlijken. Over die kernwaarden is op nationaal niveau al veel gediscussieerd. Een voorbeeld hiervan is: “Van Waarde: Sociaaldemocratie in de 21ste eeuw”. Een essay met als doel de kernwaarden van de sociaaldemocratie toe te passen op de uitdagingen van de eenentwintigste eeuw. Het doel van de ideologielabs dit najaar is om die kernwaarden te vertalen naar de gemeentepolitiek.
Gelukkig hoeven we dit wiel niet alleen uit te vinden. Op de bijeenkomsten worden sprekers uitgenodigd. Ambtenaren die ons kunnen vertellen over de ontwikkelingen in gemeentes, wetenschappers die onderzoek hebben gedaan naar gemeentelijk beleid, politici die in de gemeentelijke loopgraven sociaaldemocratisch beleid bevechten en vele anderen. Samen met hun en jouw ervaring, kennis en ideeën gaan we proberen nieuwe plannen te bedenken voor de gemeentepolitiek.

Doel: een boekje vol ideeën voor sociaaldemocratische gemeentepolitiek
Het einddoel van de ideologielabs is om in maart volgend jaar een boekje te presenteren met frisse ideeën voor een sociaaldemocratische gemeentepolitiek. Dit boekje wordt verspreid onder alle afdelingen van de PvdA, want die moeten begin volgend jaar weer gaan schrijven aan hun verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Om het boekje te schrijven organiseren we een serie van inhoudelijke bijeenkomsten over diverse lokale thema’s. De thema’s zijn zeer divers, maar hebben allen uiteraard met de gemeente te maken. We denken voorlopig aan de volgende thema’s:
• thuiszorg & jeugdzorg;
• huisvesting;
• sociale zaken en werkgelegenheid;
• ruimtelijke ordening;
• burgerparticipatie.
Elk thema leidt uiteindelijk tot een hoofdstuk in het boekje.
Tijdens de eerste bijeenkomst van het lab inventariseren we wie interesse heeft in welk thema, en of er nog thema’s zijn die je mist en waar je graag een bijdrage aan wilt leveren.

Wat je kan bijdragen
Als je in het lab zitting neemt is er een grote diversiteit aan dingen die je kan doen. Je kunt denken aan:
• Een directe tekstuele bijdrage aan het boekje;
• Meehelpen om bijeenkomsten van het lab te organiseren, bijvoorbeeld door et een suggestie van een spreker te komen;
• Inbrengen van ideeën die je hebt tijdens een labbijeenkomst;
• Of gewoon jouw eigen ideeën ontwikkelen over ideologie op lokaal gebied.

Opgeven voor het lab
Wil je je eigen gedachten over ideologie op gemeentelijk niveau vergroten, een bijdrage leveren aan meer sociaaldemocratische gemeenten, of beiden, geef je dan op voor het lab! Doe dit via: ideologielab@jongwbs.nl. Vermeld je naam, mailadres, telefoonnummer en woonplaats. Voor vragen en opmerkingen kan hetzelfde mailadres natuurlijk gebruikt worden.

De eerste bijeenkomst: woensdag 21 september, Locatie Jong WBS pand (Emmapark 12 in Den Haag)

“Die decentralisaties droegen een grote belofte in zich van: zorg dichter bij de mensen, minder bureaucratisch, meer integraal. Er was ook vrees omdat tegelijkertijd een aanzienlijke bezuiniging werd gerealiseerd.” Monika Sie Dhian Ho, voormalig directeur WBS.

De eerste bijeenkomst van het lab is een algemene bijeenkomst. We gaan op 21 september met Annemarieke van Nierop van de WBS in gesprek. Zij is projectleider van Van Waarde Lokaal en geeft een inleiding op de ideeën die de WBS tot nu toe heeft ontwikkeld op dit thema. Ook willen we bij iedereen peilen in welke onderwerpen ze geïnteresseerd zijn en welke bijdrage ze willen leveren aan het lab.

Annemarieke geeft namens de WBS leiding aan Van Waarde Lokaal en zal een lezing geven over het onderzoek, de voorlopige bevindingen en de laatste ontwikkelingen in verband met de drie decentralisaties. Daarnaast geeft ze ook een algemene inleiding van de mogelijkheden voor gemeentes om sociaaldemocratische waarden te verwezenlijken.