Tag: liberalisme

 • De Griekse strijd is onze strijd

  De Griekse strijd is onze strijd

  Alleen structurele hervormingen kunnen Griekenland redden. Niet de bezuinigingen en de schuldenberg hebben de huidige ellende veroorzaakt, maar de zwakke economie zelf, een falend belastingsysteem en corruptie, zo betoogde Sebastiaan van der Vliet op deze site. Dat er veel te verbeteren valt aan de Griekse economie en belastinginstituties, staat buiten kijf. Maar Van der Vliet…

 • Bregman en Frederik snappen niks van kapitalisme

  Bregman en Frederik snappen niks van kapitalisme

  Bregman en Frederik voeren in ‘Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers’ een spiegelgevecht tegen een niet meer bestaand liberalisme.

 • Ryanair is naast summum van kapitalisme, ook emancipator

  Wie wel eens heeft gevlogen met Ryanair weet: even doorbijten. Bij Ryanair geen gereserveerde plekken, wel hele lange rijen. Bij Ryanair betaalt de klant veel extra geld voor de bagage, en dus heeft iedereen een zo groot mogelijk pakket handbagage bij zich – dat vervolgens door ruimtegebrek vaak op schoot gehouden moet worden. Bij Ryanair…

 • Het Kwaad heeft een nieuw nummer: 3%

  Drie: het ooit heilige getal is verworden tot het symbool van het Kwaad. De maximale begrotingstekortnorm van drie procent wurgt iedere gezonde discussie over het te voeren crisismanagement. Dit volledig arbitraire percentage wordt opgediend als absolute en deterministische norm voor een ‘Deugdzaam Financieel Leven’. Waar komt die norm vandaan, wie dient het en – belangrijker…

 • Tijd om van bril te wisselen

  Je hoort wel eens mensen zeggen dat ze politicologie zijn gaan studeren omdat ze de politiek in wilden. ‘De politiek’, daar bedoelen ze dan ‘Den Haag’ mee. De slimmeriken onder hen wisten: politiek gaat niet alleen over mooie idealen, maar ook over hoe je die idealen in de praktijk moet brengen. Mensen die zichzelf nog…

 • Wie schudt Halbe Zijlstra wakker uit zijn liberale natte droom?

  In het NRC van woensdag 15 mei schrijft fractievoorzitter van de VVD Halbe Zijlstra dat de “bolle” overheid een flinke ons minder kan. In de Buitenhof-aflevering van 19 mei zet hij zijn betoog nog eens kracht bij. Kennelijk leest de heer Zijlstra het NRC zelf niet – dan had hij namelijk niet zo’n naïef en…

 • De nieuwe koers van de sociaal-democratie in Europa

  Donderdag 31 januari vond in De Balie het debat ‘Rondgang langs de toekomst van Europa’ plaats. Aanvankelijk met twee sociaal-democraten (Thijs Berman PvdA en Katheen van Brempt SP.A), een ‘groene’ (Phillipe Lamperts Ecolo) en een liberaal. Het liberale Tweede Kamerlid Han ten Broeke moest op het laatst verstek laten gaan vanwege – o ironie –…

 • Solidariteit doen we samen, maar wie zijn WE eigenlijk?

  Solidariteit doen we samen, maar wie zijn WE eigenlijk?

  Voor linkse denkers zal dit essay even confronterend als prikkelend zijn, omdat het de centrale stelling dat solidariteit in Nederland onder druk staat door een neoliberale wind ter discussie stelt. Dat moet dan maar. Want hoewel de stelling onder links algemeen wordt geaccepteerd, is het naar mijn mening een eenzijdige, gemakzuchtige stelling die ver af…

 • Weg met staat, markt en bemoeienis

  Weg met staat, markt en bemoeienis

  Het krappe verlies dat de PvdA leed bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen en de niet positief stemmende peilingen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en de Senaat — zelfs tijdens de grootste saneringsronde sinds lange tijd — maken het formuleren van een gezaghebbend en overtuigend alternatief voor het economische verhaal van het zittende kabinet…