Jong WBS zoekt betrokken bestuursleden

Wil jij een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Jong WBS? We zoeken per 1 september 2016 een secretaris (m/v), een penningmeester (m/v) en een bestuurslid externe communicatie (m/v) ter versterking van het bestuur.

Jong WBS is de jongerenafdeling van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. Jong WBS wil jonge mensen betrekken bij de ideeënvorming in de sociaal-democratie en ze een bijdrage laten leveren aan het politieke en maatschappelijke debat.

Jong WBS is in 2008 opgericht en is daarmee het oudste “jong” wetenschappelijke bureau van Nederland. Inmiddels is Jong WBS uitgegroeid tot een groep van meer dan 250 politiek geïnteresseerde en maatschappelijk betrokken jonge denkers en komen er nog steeds nieuwe leden bij. Dit toont aan dat er duidelijk behoefte is aan een jonge links-progressieve club die verder gaat dan de politieke belangenstrijd en moeilijke maatschappelijke thema’s durft aan te pakken.

Tijdens onze masterclasses en politieke diners hebben we al vele interessante en spraakmakende gasten uit wetenschap en politiek mogen bevragen. Dit jaar waren onder meer Leo Lucassen (over immigratie), Hedy d’Acona (over emancipatie) en Bram Stemerdink (oud-minister kabinet-Den Uyl, over de toekomst van sociaal-democratie) bij ons te gast.

Het organiseren van masterclasses met boeiende gastsprekers is een kernactiviteit voor Jong WBS. Daarnaast hebben we activiteiten opgestart waarin de eigen ideeënontwikkeling van onze leden en het opzoeken van het publieke debat centraal staan. Zo organiseren we bijeenkomsten met de titel ‘Nieuwe Generatie Experts’, waarin een aantal van onze leden over hun expertisegebied komen debatteren. Ook hebben we voor de derde keer een zeer succesvolle zomerschool georganiseerd waar vijftig jong volwassenen een weekend lang met elkaar aan nieuwe ideeën werkten rondom het thema ‘De arbeider van de 21ste eeuw’. Dit weekend leverde dit jaar onze derde publicatie op: 'Jong WBS ideeën & idealen #3’. De zomerschool zit er binnenkort weer aan te komen en lijkt dit jaar nog mooier te worden.

Naast de eerder genoemde activiteiten heeft Jong WBS zogenaamde labs. Het IdeologieLab is onze denktank over de ideeën van de sociaaldemocratie en de rol die ‘ideologie’ vandaag de dag zou moeten spelen in de politiek en onze samenleving. Het Oikoslab heeft duurzaamheid in al zijn facetten als thema. Ook is dit jaar het EU-lab van start gegaan, dat onder meer een studiereis naar Londen en Oxford over het Brexit-referendum heeft georganiseerd. Tot slot organiseert Jong WSB een boekenclub, waarbij leden politieke boeken met elkaar bespreken.

Om onze ideeën nog verder te verspreiden, heeft Jong WBS zijn eigen opinieplatform. Onder beheer van een zeer gedreven redactie worden hier meerdere stukken per maand geplaatst. Waar kranten en andere platforms vaak vele beperkingen hebben wat betreft lengte van artikelen, bieden wij de vrijheid en is de redactie constructief. Goed gelezen artikelen dit jaar gingen bijvoorbeeld over het Oekraïne-referendum, het vluchtelingenvraagstuk, de Fyra, Erdogan en het gat in de hand van de VVD.

Volgend jaar willen we de ingeslagen weg voortzetten, nieuwe activiteiten opzetten die onze leden uitdagen hun ideeën met elkaar te bediscussiëren en hen uitdagen het publieke debat op te zoeken en onze bestaande activiteiten daarop richten. Wil jij een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Jong WBS? Laat het ons dan snel weten!

Vacatures

Jong WBS zoekt per 1 september 2016 een secretaris, een penningmeester en een bestuurslid externe contacten ter versterking van het bestuur. Wil jij een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Jong WBS? Laat het ons dan snel weten!

Secretaris (m/v) – 6 uur per week

Als secretaris ben je de organisatorische spin in het web die de informatiestroom binnen Jong WBS bewaakt. Je bent verantwoordelijk voor de ingaande en uitgaande correspondentie (e-mails, uitnodigingen, nieuwsbrieven), het bijhouden van de ledenadministratie en aanmeldingen en het notuleren van bestuursvergaderingen. Tevens draag je de verantwoordelijkheid voor de communicatie op bestuurlijk niveau en zorg je ervoor dat de juiste informatie bij de juiste personen terechtkomt. Daarnaast speel je een belangrijke rol bij de organisatie van onze activiteiten.

Van bestuursleden wordt bovendien verwacht dat ze meedenken over de toekomst en verdere ontwikkeling van Jong WBS en daar actief aan bijdragen. Naast aanwezigheid bij de bestuursvergaderingen (eens per drie tot vier weken) en de bijeenkomsten van Jong WBS, dienen de bestuursleden ook beschikbaar te zijn voor andere activiteiten en initiatieven ter stimulering van de groei en ter promotie van Jong WBS.

Ben jij zorgvuldig en houd je van aanpakken? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet!

Penningmeester (m/v) – 6 uur per week

Als penningmeester ben je de schatkistbewaarder van Jong WBS en beheer je onze kas. Aan het begin van het bestuursjaar stel je een begroting op en aan het einde een financieel eindverslag. Gedurende het jaar ben je verantwoordelijk voor het bijhouden, beheren en uitvoeren van de ontvangsten en uitgaven en houd je de rest van het

bestuur regelmatig op de hoogte van de financiële ontwikkelingen. Het afwikkelen van de declaraties van de bestuursleden hoort ook bij je takenpakket.

Van bestuursleden wordt bovendien verwacht dat ze meedenken over de toekomst en verdere ontwikkeling van Jong WBS en daar actief aan bijdragen. Naast aanwezigheid bij de bestuursvergaderingen (eens per drie tot vier weken) en de bijeenkomsten van Jong WBS, dienen de bestuursleden ook beschikbaar te zijn voor andere activiteiten en initiatieven ter stimulering van de groei en ter promotie van Jong WBS.

Ben jij nauwkeurig en heb je cijfermatig inzicht? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet!

Bestuurslid externe contacten (m/v) – 6 uur per week

Als bestuurslid externe communicatie ben je verantwoordelijk voor de positionering en formulering van de externe uitingen van Jong WBS. Je bent verantwoordelijk voor het social media beleid, de (online) promotie van activiteiten, het leggen en onderhouden van contacten met verschillende andere partijen en de positionering van onze opiniepagina jongwbs.nl. Je bent de belangrijkste bewaker van het profiel van Jong WBS.

Het bestuurslid externe communicatie wordt geacht een goede neus te hebben voor online en offline communicatie strategie. Ook speel je een belangrijke rol in de positionering van onze activiteiten en het bereiken van een zo breed mogelijke doelgroep. Affiniteit met het opzetten van promoties en campagnes is dus een duidelijke pré. Hiernaast ben je ook verantwoordelijk voor het stimuleren van ideeënvorming onder de leden en zal je eraan bij dragen dat deze uitmonden in concrete uitingen zoals publicaties.

Van bestuursleden wordt bovendien verwacht dat ze meedenken over de toekomst en verdere ontwikkeling van Jong WBS en daar actief aan bijdragen. Naast aanwezigheid bij de bestuursvergaderingen (eens per drie tot vier weken) en de bijeenkomsten van Jong WBS, dienen de bestuursleden ook beschikbaar te zijn voor andere activiteiten en initiatieven ter stimulering van de groei en ter promotie van Jong WBS.

Ben jij communicatief sterk en strategisch? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet!

Sollicitaties

Wil jij een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Jong WBS? Mail dan je motivatie en je CV uiterlijk donderdag 30 juni 24:00 naar jong@wbs.nl.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sebastiaan van der Vliet via s.vandervliet@jongwbs.nl, of 06-26022795.